Sökning: "varumärkesbyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet varumärkesbyggande.

 1. 1. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesbyggande online : En studie av svenska sportjournalister på Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tom Holmström; Hugo Levinsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines personal branding practices by Swedish sports journalists on the social media platform Twitter using Goffman’s theatre metaphor, Brems et al’s four dilemmas’ journalists face by branding the self and Mellado & Hermidas model for journalistic roles on social media. More closely, it examines how Swedish sports journalists build their personal brand on Twitter, and which of the modern journalistic roles is the most occurring among Swedish sports journalists on the same platform. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesaktivism - Positivt eller negativt för företag? : En fallstudie om hur varumärkesaktivism används i ett företag inom klädbranschen samt hur detta uppfattas av deras kunder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ellen Johnzon; Linnéa Johnzon; [2022]
  Nyckelord :Brand; Brand identity; Brand activism; Sociopolitical issues; Authentic brand activism; Varumärke; Varumärkesidentitet; Varumärkesaktivism; Sociopolitska frågor; Autentisk varumärkesaktivism;

  Sammanfattning : Varumärkesaktivism är en strategi för marknadsföring som har blivit alltmer uppmärksammad på senare år. Det är en form av ställningstaganden där varumärken lyfter samhällsfrågor för att påverka konsumenterna genom marknadsföring som är skapad och upprätthållen av sociala och politiska värderingar. LÄS MER

 4. 4. "The importance of the right material" : En multimodal kritisk diskursanalys av friluftsföretagen Fjällräven, Haglöfs och Houdinis hållbarhetskommunikation på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ludvig Wiberg; Pontus Dahl; [2022]
  Nyckelord :sustainability; multimodal critical discursive analysis; greenwashing; Instagram; Fjällräven; Haglöfs; Houdini; green marketing; branding; hållbarhet; multimodal kritisk diskursanalys; greenwashing; Instagram; Fjällräven; Haglöfs; Houdini; grön marknadsföring; varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : Klädföretagen Fjällräven, Haglöfs och Houdini är ledande inom den svenska friluftsbranschen och toppar Sustainable Brand Index lista över de, enligt konsumenterna, mest hållbara friluftsföretagen. Trots dessa topplaceringar går det inte att bortse från det motsägelsefulla i att företagen producerar kläder, som är skadliga för den natur de är ämnade att användas i – till en målgrupp som värnar om miljön. LÄS MER

 5. 5. Idrottares varumärke på Instagram : En kvalitativ, retorisk analys av svenska idrottsprofilers varumärkesbyggande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Ludwig Strömsten; [2022]
  Nyckelord :Sports; gender; social media; Instagram; stereotypes; brand; rhetoric; visual rhetoric; Idrott; genus; sociala medier; Instagram; stereotyper; varumärke; retorik; visuell retorik;

  Sammanfattning : Sociala medier är en viktig plattform för organisationer och individer när det kommer till att bygga ett varumärke. Genom att strategiskt planera sin kommunikation kan bland annat politiker, filmstjärnor och idrottare bygga upp sina personliga varumärken för att skapa relationer med sina följare. LÄS MER