Sökning: "varumärkesbyte"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet varumärkesbyte.

 1. 1. Byte av varumärke på grund av förvärv : en fallstudie om den interna kommunikationens roll vid varumärkesförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Lina Johansson; Ivana Nina Zeko; [2016]
  Nyckelord :Acquisitions; internal communication; organization change; leadership; re-branding; Företagsförvärv; intern kommunikation; företagsförändring; ledarskap; varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagsförvärv har idag blivit allt vanligare för att nå en globaliserad marknad. Företagsförvärv kan leda till förändringar såsom varumärkesbyte där försäljarna i serviceföretag har visat sig vara av stor betydelse för att förmedla det nya varumärket ut till slutkund. LÄS MER

 2. 2. Namnbytet av Swedbank : Hur har detta påverkat personalen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Marilda Cruz Da Graca; [2009]
  Nyckelord :Varumärkeshantering; Organisationskultur; Kommunikation; Ledarskap; Swedbank;

  Sammanfattning :  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är ta reda på hur ett varumärkesbyte kan gå till samt ta reda på hur personalen påverkas av ett namnbyte. Det företag som valts ut för studien är bankkoncernen Swedbank.   Metod: Uppsatsen är baserad på både kvalitativa och kvantitativa studier av företaget Swedbank. LÄS MER

 3. 3. Faktorer att beakta vid ett varumärkesbyte

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Farhang Bolouhari; Michael Lavesson; Arash Azizi; [2007]
  Nyckelord :Varumärkesbyte; Strategi; Kommunikation; Resurser; Ledarskap; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En studie om vilka faktorer som bör beaktas vid ett varumärkesbyte kartläggs. Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga, beskriva och analysera de olika faktorer som bör beaktas vid byte av ett varumärke. LÄS MER