Sökning: "varumärkesdegeneration"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet varumärkesdegeneration.

 1. 1. När blir ett välkänt varumärke för väl känt? - En undersökning av uppgiftsskyldigheten i varumärkeslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Barnell; [2021]
  Nyckelord :Obligation to provide information; trademark; law; extended protection; uppgiftsskyldighet; Utökat varumärkesskydd; varumärkesskydd; varumärkesdegeneration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyze how the new article concerning the obligation to provide information within trademarklaw in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act, complement the provisions according the extended protection for well-known trademarks in chapter 1 article 10 first paragraph third point in The Swedish Trademark Act relative to the risk for trademark degeneration in chapter 3 article 1 second paragraph first point in The Swedish Trademark Act. The provision of the obligation to provide information aims at a different type of use than the business aspect which is already covered by the extended protection for well-known trademarks, therefore the provision in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act more comprehensive. LÄS MER

 2. 2. Degeneration av varumärken : Kan ett varumärke bli för berömt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Selander; [2015]
  Nyckelord :Degeneration; varumärkesdegeneration; varumärken; anseendeskydd; utökade skyddet för kända varumärken;

  Sammanfattning : Kan egentligen ett varumärke bli för berömt? Så pass berömt att det förlorar sin varumärkesrättsliga ensamrätt? Varumärket spelar en allt större roll i ekonomin och i samhället. Företagen vill ständigt nå konkurrensfördelar genom att försöka säkerställa en marknadsposition med väl ansedda och berömda varumärken. LÄS MER

 3. 3. Tryggare kan ingen vara? - Om juridiskt skydd mot varumärkesdegeneration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :André Assarsson; [2008]
  Nyckelord :varumärkesrätt; varumärkesdegeneration; särskiljningsförmåga; degenerationsskydd; varumärkesskydd; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för näringsidkare att vårda, värna och skydda sina varumärken mot degeneration i Sverige och inom EG-samarbetet genom att presentera, analysera och diskutera varumärkesrättens uppbyggnad, degenerationsfenomenet och olika skyddsmöjligheter mot detsamma. I svensk nationell lagstiftning och på EG-rättslig nivå är kravet på särskiljningsförmåga juridiskt grundläggande för varumärkesrättens uppbyggnad. LÄS MER

 4. 4. Degeneration av varumärken : Orsaker, konsekvenser och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Alexandra Engblom; Martin Eklund; [2007]
  Nyckelord :varumärkesdegeneration; varumärken; degeneration; varumärkesrätt; urvattning; särskiljningsförmåga;

  Sammanfattning : Varumärkesdegeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term. När särskiljningsförmågan försvinner mister varumärket sin huvudsakliga funktion - att särskilja innehavarens varor från andra näringsidkares varor av samma slag. LÄS MER

 5. 5. Degeneration av varumärken- orsaker och verkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Katarina Kuuskoski; [2003]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Degeneration av varumärken uppstår då ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga och istället övergår till att bli ett allmänt ord i språket. Särskiljningsförmågan möjliggör en positionering på marknaden och att kunderna gör sin egen kategorisering av märket. LÄS MER