Sökning: "varumärkesetablering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet varumärkesetablering.

 1. 1. Stärkt varumärke för startups : En kvalitativ studie om varumärkesetablering i industribranschen med hjälp av storföretag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Rattur Lindstedt; [2017]
  Nyckelord :startups; storföretag; affärsmodell; påverkanskanal; varumärke; varumärkesvärde; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Ökad globalisering påverkar Sveriges arbete för att vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt industriland. Digitaliseringen inriktar arbetet på att stödja industrins förnyelse, med möjlighet att öka konkurrenskraften. Arbetet påverkar hur produkter utvecklas, produceras och marknadsförs. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund som pedagogiskt verktyg, inte bara ord? En kvalitativ studie om värdegrundens funktion i en kedjeverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Amanda Hansson; Jennifer Lindbladh; Johanna Ridderbjelke; [2016-07-01]
  Nyckelord :värdegrund; lärande organisation; ledarskap; organisationskultur; värdeöverföring; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser studera hur en värdegrund kan förstås som ett pedagogiskt verktyg samt vilkenroll chefen fyller mellan värdegrunden och verksamheten inom en kedja, både internt inomverksamheten samt utåt som varumärke och aktör. Genom textanalys och kvalitativa intervjuer ärsyftet att undersöka hur platschefer tillämpar sin verksamhets värdegrund i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesetablering : med en trend som hävstång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Pontus Larsson; Erik Svensson; [2009]
  Nyckelord :varumärkesuppbyggnad; varumärkesstrategier; varumärkets krafter; trend; ekologiska produkter;

  Sammanfattning : The aim of our thesis is to study and analyze the components and features a brand should have to provide a solid foundation for brand building. Furthermore, we show how brands can make use of trends in a brand establishment.This paper is written from a qualitative approach. LÄS MER

 4. 4. Var inte rädda grabbar ! : En studie kring varumärkesetablering på marknader med utvecklingpotential

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ulrik Unenge; David Rydell; [2005]
  Nyckelord :Marknadsföring; Varumärken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER