Sökning: "varumärkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet varumärkesidentitet.

 1. 1. Det var en gång ett samskapat varumärke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hedda Nilsson; Lovisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Co-creation of value; Storytelling; Varumärkesidentitet; Varumärkesutveckling; DART; Varumärkesimage; Samskapande; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur företag i den digitala kontexten kan stärka sin varumärkesidentitet med hjälp av fenomenet co-creation of value, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns med användandet. Syftet är att undersöka hur B2C-företag som använder digital marknadsföring kan stärka sin varumärkesidentitet, med hjälp av co-creation of value och storytelling för värdeskapande. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesidentitet hos elitidrottare : Hur bildspråk i sociala medier kan stärka varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Linnéa Engblom; [2019]
  Nyckelord :Bildspråk; personligt varumärke; sociala medier; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En tydlig varumärkesidentitet är ett av kriterierna för ett starkt varumärke. Varumärkesidentiteten delas in i kärnidentitet och utvidgad identitet, där kärnidentiteten består av de kvaliteter och värderingar som utgör grunden för varumärket medan den utvidgade identiteten ska hjälpa till att kommunicera detta. LÄS MER

 3. 3. Coca-Cola Company - En färgstark personlighet : En undersökning i färgers förmåga att förmedla varumärkesidentitet i reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Viktor Kasurinen; [2019]
  Nyckelord :Färgteori; varumärkesidentitet; reklamfilm; komparativ analys; bildanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur färg kan användas i reklamfilm för att uttrycka en varumärkesidentitet och stärka filmers bildspråk. I detta syfte så genomfördes en komparativ bildanalys där tre reklamfilmer från företaget Coca-Cola Company jämfördes utifrån hur filmerna använde sig av färg. LÄS MER

 4. 4. Den filmiska reklamen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Ekqvist; [2019]
  Nyckelord :Karaktärsutveckling; Storytelling; Social hållbarhet; Flyg BRA; Reklamfilm;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker effekterna av karaktärsutveckling i reklamfilm. Syftet är att utveckla kunskapen i hur reklamfilm kan använda karaktärsutveckling med stöd av storytelling för att stärka varumärkesidentitet. LÄS MER

 5. 5. Att stärka ett varumärke genom servicelandskapet : En studie om arkitekt- och designbyråers bakomliggande strategier vid planering av en rumslig miljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; Emma Tunell; [2019]
  Nyckelord :brand communication; servicescape; spatial environment; physical surrounding; service companies; experiences; brand identity; to strengthening a brand; varumärkeskommunikation; servicelandskap; rumslig miljön; fysisk omgivning; tjänsteföretag; upplevelser; varumärkesidentitet; att stärka ett varumärke;

  Sammanfattning : Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. LÄS MER