Sökning: "varumärkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet varumärkesidentitet.

 1. 1. Audiovisuella sensationer i den digitala tidsåldern : En kvalitativ studie om hur artister använder audiovisuell media i sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johan Björkgren; [2021]
  Nyckelord :Sensory Marketing; sensory interplay; congruency; consumer experience; brand identity; artist; music; social media; audio-visual media; communication; Sinnesmarknadsföring; sinnens samspel; kongruens; konsumentupplevelse; varumärkesidentitet; artist; musik; sociala medier; audiovisuell media; kommunikation;

  Sammanfattning : En kombination av ljud och bild, audiovisuell media, har under en längre tidsperiod varit ett sätt att skapa uppmärksamhet kring en artist. Den teknologiska utvecklingen har förbättrat de audiovisuella verktygen och gjort de mer tillgängliga. LÄS MER

 2. 2. Rullar bollen in i mål? En kvalitativ jämförelse av IFK Göteborgs varumärkesidentitet och -image

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Ahrås; Carl Hallin; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. The Role of A Flexible Brand Identity in A Dynamic Market : A Multiple-Case Study on Swedish Coffee Brands

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Louise Enoksson; Elin Larsson; [2020]
  Nyckelord :Brand Identity; Flexible Brand Identity; Brand Transformation; Brand Management; Moderately Dynamic Market; Adaptation; Consumers; Consumer behaviour; The Swedish Coffee Market; Communication;

  Sammanfattning : Conducting successful business requires a clear and steady brand identity, which is a part of brand management (Aaker, 1996; Kapferer, 1992, de Chernatony, 1999). Sticking to the core values and the traditions of the brand is beneficial. LÄS MER

 5. 5. Att ha inkluderande reklam är en självklarhet, eller? : Organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Ehn; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Norm creativity; norm creative advertising; brand identity; organizations; marketing; communication; advertising; Normkreativ reklam; normkreativitet; reklam; organisationer; förhållningssätt; kommunikation; marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa en ökad kunskap och förståelse för organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam   Metod: En deduktiv studie av kvalitativ karaktär genomfördes genom fem intervjuer med Vattenfall, Synoptik, Sparbanken Rekarne, TUI och Vinter.   Slutsats: Studien visade att organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam varierar. LÄS MER