Sökning: "varumärkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet varumärkesidentitet.

 1. 1. Varumärkets digitala framträdande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2021-09-10]
  Nyckelord :Volvo; Marknadsföring; varumärkesidentitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet är att utöka kunskapen och ge läsaren en inblick i hur Volvo Cars framställer sin varumärkesidentitet samt hur företaget förhåller sig till företagets branschperspektiv i marknadsföringen. Syftet grundar sig även i att belysa hur marknadsföringen och framställningen av varumärkesidentiteterna fungerar som strategisk kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Manifestering av varumärkesidentitet via hemsidor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Cederholm; Ermin Bejtula; [2021]
  Nyckelord :varumärkesidentitet; manifestering; hemsida; varumärkeskapital; kärnvärderingar; logotyp; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för hur verksamheter manifesterar deras varumärkesidentitet via deras hemsida. Litteraturgenomgången för undersökningen baserar sig på begreppet varumärkesidentitet och lyfter fram modeller och teorier relaterade till begreppet. LÄS MER

 3. 3. Fatta Galoppen - Syns du inte, finns du inte! : En kvalitativ fallstudie om hur en sportorganisation kan skapa ett starkare varumärke.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Louise Arnshed; [2021]
  Nyckelord :Brand associations; brand awareness; brand equity; brand identity; brand image; integrated brand communications; Integrerad varumärkeskommunikation; varumärkesassociationer; varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärkeskapital; varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Sportorganisationer, lag och atleter har allt mer börjat ses som varumärken. Precis som att ett varumärke anses vara den absolut mest värdefulla tillgången för ett företag, är det en minst lika värdefull tillgång för sportorganisationer. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesidentitet på sociala medier : Hur varumärken kan driva marknadsföringskampanjer med interaktiv storytelling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Angelique Olsson; Husham Al-Sam; [2021]
  Nyckelord :Interactive marketing campytelling; Social maign; Interactive storedia; Votes on social media; Marketing on social media; Brands; Interaktiv marknadsföringskampanj; Interaktiv storytelling; Interaktivt berättande; Sociala medier; Omröstningar på sociala medier; Marknadsföring på sociala medier; Varumärken.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med den teknologiska utvecklingen har begreppet interaktivitet blivit allt mer omdiskuterat, inte minst vid framställning av interaktiva berättelser. Interaktiv storytelling är ett relativt nytt forskningsområde som öppnat upp för ett nytt sätt att driva marknadsföringskampanjer på. LÄS MER

 5. 5. All makt åt Estrid, vår befriare : En kvalitativ textanalys av Estrids varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isabelle Haglund Wigh; Hanna Opara Granlund; [2021]
  Nyckelord :Estrid; Razor; Norm; Body hair; Text analysis; Estrid; Rakhyvel; Normer; Kroppsbehåring; Textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen All makt åt Estrid, vår befriare - En kvalitativ textanalys av Estrids varumärkesidentitet undersöker företaget Estrids marknadsföring. Analysen har genomförts med hjälp av en kvalitativ textanalys, med fokus på semiotik och retorik. LÄS MER