Sökning: "varumärkesimage"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet varumärkesimage.

 1. 1. Det var en gång ett samskapat varumärke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hedda Nilsson; Lovisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Co-creation of value; Storytelling; Varumärkesidentitet; Varumärkesutveckling; DART; Varumärkesimage; Samskapande; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur företag i den digitala kontexten kan stärka sin varumärkesidentitet med hjälp av fenomenet co-creation of value, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns med användandet. Syftet är att undersöka hur B2C-företag som använder digital marknadsföring kan stärka sin varumärkesidentitet, med hjälp av co-creation of value och storytelling för värdeskapande. LÄS MER

 2. 2. Här idag - Borta i morgon : En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Pop-up stores; servicescapes; brands; brand image; brand identity; Pop-up butiker; servicemiljö; varumärken; varumärkesimage; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : Titel: Här idag- borta imorgon. En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.   Författare: Amanda Andersson och Frida Andersson   Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. David vs. Goliath : En kvalitativ studie om hur mikroföretag kan använda sökmotorer i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johannes Henriksson; Adam Ågehäll; [2019]
  Nyckelord :Search engine marketing; SEO; PPC; Google; micro enterprises; search engines; social medias; brands.; Sökmotormarknadsföring; SEO; PPC; Google; mikroföretag; sökmotorer; sociala medier; varumärken.;

  Sammanfattning : Titel:                                  David vs. Goliath Författare:                        Henriksson, Johannes & Ågehäll, Adam Institution:                        Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program:                           Ekonomprogrammet inriktning Marknadsföring Kurs:                                 Företagsekonomi III – Marknadsföring, Examensarbete, 15hp Handledare:                      Leif Rytting Examinator:                      Kaisa Lund   Syfte:                                 Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida mikroföretag kan skapa marknadsfördelar av att implementera Search Engine Marketing. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av branding för startups och dess koppling till finansieringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Eriksson; Louise Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :Liability of newness; Startups; branding; brandingstrategier; finansiering; varumärken; varumärkesvärde; varumärkespositionering; varumärkesimage; varumärkeskännedom; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är varumärket. Det är kunders uppfattade bild av ett företags produkter och branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild. LÄS MER

 5. 5. Den nakna sanningen : En kvalitativ studie om vad generation y anser om algoritmers inflytande i det digitala samhället

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Gabriella Rainea; Fanny Sundquist; [2018]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; individanpassad marknadsföring; varumärkesimage; alogrimter; integritet; generation y;

  Sammanfattning :                     Syfte: Denna uppsats syftar till att undersöka vad generation y anser om algoritmers inflytande på det informationsflöde som når individer genom sociala medier och andra digitala kommunikationsplattformar. Metod: Uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod, som grundar sig i ett abduktivt arbetssätt, vilket kan beskriver som ett växelspel mellan deduktiv och induktiv ansats. LÄS MER