Sökning: "varumärkesintrång"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet varumärkesintrång.

 1. 1. Förväxlingsrisk – Avviker Patent- och marknadsöverdomstolens domar från EU-rättslig praxis i varumärkesrättsliga intrångsmål?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Civilrätt; Förväxlingsrisk; Varumärkesintrång; Förväxlingsbedömning; Varuslagslikhet; Varumärkeslikhet; Särskiljningsförmåga; Associationsrisk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varumärken betingar ofta stora ekonomiska värden och för varumärkesinnehavare är det av vikt att kunna skydda varumärkena. De EU-rättsliga direktiv och förordningar som reglerar området har haft till syfte att harmonisera varumärkesrätten mellan medlemsstaterna. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesintrång och yttrandefrihet – Om ideella organisationers möjlighet att använda kända varumärken i konst, kritik och varumärkesparodier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Bergström; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; EU-rätt; immaterialrätt; varumärkesrätt; yttrandefrihet; äganderätt; EKMR; EU-stadgan; varumärke; parodi; varumärkesparodi; Sverige; EU; konst; kritik; varumärkesanvändning; ideella organisationer; det utökade skyddet; anseendeskydd; private law; property law; EU law; intellectual property law; trademark law; trademark rights; freedom of speech; freedom of expression; property rights; intellectual property rights; ECHR; EU Charter; trademark; parody; trademark parody; Sweden; art; criticism; trademark use; non-profit organizations; trademark dillution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varumärken utgör en viktig kommunikationskanal för varumärkesinnehavaren. Det finns dock fler än varumärkesinnehavaren som vill kunna använda varumärket för att kunna förmedla olika typer av budskap, bl.a. ideella organisationer. LÄS MER

 3. 3. Skadestånd vid varumärkesintrång : En analys om beräkning av skadestånd vid varumärkesintrång

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Erik Selander; [2018]
  Nyckelord :Varumärke; Varumärkesintrång; Utebliven vinst; Varumärkesrätt; Skadestånd; Rättighetshavare;

  Sammanfattning : Vid varumärkesintrång har rättighetshavaren rätt till ersättning för den skada som han eller hon lidit till följd av intrånget. I 8 kap. LÄS MER

 4. 4. Skydda förpackningen - En uppsats om förpackningsutstyrselskyddet inom varumärkesrätten och marknadsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :My Byström; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; marknadsrätt; vilseledande efterbildning; varumärkesrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through research in legal acts, legislative history, judgments, and doctrine this paper presents the requirements protection for product trough trademark laws and through the Swedish Marketing Act. The thesis also raises the matter of the complication of legal force which might arise from the new possibility of petitioning for another product packaging to be banned from the market and action for damages with regards to trademark legislation and Swedish Marketing Act in the same trial. LÄS MER

 5. 5. Utformningen av sanktionssystemet vid varumärkesintrång : En reparativ eller preventiv funktion?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sofie Lindahl; Ronja Johansson Eld; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; skadestånd; varumärkesintrång; preventiv; reparativ;

  Sammanfattning : Varumärkesrätten är i ständig utveckling, i och med att nya behov på marknaden uppstår kan allt mer också utgöra ett varumärke. Till följd av att nya varumärken uppstår och därmed även ny teknik, ökar också möjligheten att göra varumärkesintrång. LÄS MER