Sökning: "varumärkeskännedom"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet varumärkeskännedom.

 1. 1. Kundbaserat varumärkeskapital : En deskriptiv studie med syftet att undersöka hur generation Z värderar varumärkeskapitalet hos en konsumentprodukt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albin Lövgren Pouncette; Edith Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Brand; Brand equity; Customer based brand equity; CBBE; Brand awareness; Brand image; Perceived quality; Brand loyalty; Generation; Generation Z;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to investigate how generation Z values ​​the customer-based brand equity of a consumer product. Generation Z is an interesting generation to study since they have shown to differ in a variety of aspects from previous generations. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring i sociala medier och electronic word-of-mouth inom hotellbranschen : En multipel fallstudie om hur hotell i Sverige använder marknadsföring i sociala medier och electronic word-of-mouth

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Gaudence Gavinyika; Mariam Kanj; [2019]
  Nyckelord :Digital marketing; social media marketing; electronic word-of-mouth; brand awareness; hotel industry; Digital marknadsföring; marknadsföring i sociala medier; electronic word-of-mouth; varumärkeskännedom; hotellbranschen;

  Sammanfattning : This study investigates how hotels use social media marketing and electronic word-of-mouth to enhance hotel brand awareness and customer relations. The aim of this study is to examine how hotels use social media and electronic word-of-mouth to build and strengthen the hotel's brand awareness and the relationship between the hotel and customer. LÄS MER

 3. 3. Hur stärker man ett varumärke? : En studie om hur digital reklamannonsering påverkar konsumentbaserat varumärkeskapital hos klädföretag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Liljefors; Oscar Östlin; [2019]
  Nyckelord :konsumentbaserat varumärkeskapital; klädföretag; E-mail-reklam; SMS-reklam; internet-reklam; banner-reklam; varumärkeslojalitet; varumärkesbyggande; varumärkeskännedom; upplevd kvalitet; personaliserad reklam; marknadsföringsåtgärder; varumärkeskapitalets dimensioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker digital-marknadsförings inverkan i skapandet av konsumentbaserat varumärkeskapital (KBVK) hos klädföretag. I synnerhet fokuserar studien på att undersöka hur konsumenters attityder till reklam, dess frekvens och grad av personalisering påverkar KBVK och dess dimensioner. LÄS MER

 4. 4. Träng igenom bruset - Hur företag kan lyckas med influencer marketing på YouTube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jessica Hagstedt; Sara Ranstorp; [2019]
  Nyckelord :Digital; Marknadsföring; Influencer; Marketing; Köpintention; Marknadsföringspsykologi; Påverkan; Sponsrat; Varumärkeskännedom; YouTube;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur influencer marketing i form av sponsrat innehåll i YouTube videor kan påverka köpintentionen hos män och kvinnor födda mellan 1993 och 2001, och vilka faktorer som kan vara mer benägna att påverka detta. Den undersöker också vilka faktorer som kan påverka vilka produkter och tjänster denna målgrupp minns efter att ha exponerats för dem genom sponsrat innehåll på YouTube. LÄS MER

 5. 5. Influencers som varumärkesstärkande : En studie i hur man kan stärka ett varumärke genom att marknadsföra sig genom influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Charlotta Berglund; Tilda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; brand equity; marketing; social media; word of mouth WOM ; Influencer; varumärkesstärkande; marknadsföring; sociala medier; word of mouth WOM ;

  Sammanfattning : Fenomenet “influencer” har den senaste tiden på grund av den stora spridningen av sociala mediervärlden över blivit ett allt mer vardaglig uttryck inom marknadsföring. Namnet influencer kommer från engelskans influence. Vidare betyder det att man influerar någon, då bland annat till olika köp och livsstilsbeslut. LÄS MER