Sökning: "varumärkeskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet varumärkeskommunikation.

 1. 1. Låt oss prata hållbart: Om hållbarhetsdiskurser i svensk varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Svensson; [2019]
  Nyckelord :greenwashing; hållbarhetsdiskurs; kritisk diskursanalys; paradox; retorisk bildanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur hållbarhetsdiskurser används inom svensk varumärkeskommunikation och diskuterar hur detta kan påverka konsumentens uppfattning av klimatfrågan. Tre övergri-pande hållbarhetsdiskurser kunde identifieras i tidigare forskning och undersöktes genom en tematisk sammanställning av hemsidekommunikation från Sveriges 20 högst rankade hållbara konsumentföretag (enligt Sustainable Brand Index™, 2019). LÄS MER

 2. 2. Att stärka ett varumärke genom servicelandskapet : En studie om arkitekt- och designbyråers bakomliggande strategier vid planering av en rumslig miljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; Emma Tunell; [2019]
  Nyckelord :brand communication; servicescape; spatial environment; physical surrounding; service companies; experiences; brand identity; to strengthening a brand; varumärkeskommunikation; servicelandskap; rumslig miljön; fysisk omgivning; tjänsteföretag; upplevelser; varumärkesidentitet; att stärka ett varumärke;

  Sammanfattning : Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. LÄS MER

 3. 3. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
  Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER

 4. 4. Understanding the royalties of social media : En kvalitativ studie om hur konsumenter upplever varumärkeskommunikationen på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sava Samin; Ferha Ahmed; [2019]
  Nyckelord :Brand communication; sociala media; influencers; influencer marketing; consumer behavior; consumer attitude; attitude; credibility; purchase intention.; varumärkeskommunikation; sociala medier; infleuncers; influencer marketing; konsumentbeteende; konsumentattityd; attityder; trovärdighet; köpintention.;

  Sammanfattning : Social media is dependent on society, and society is dependent on social media. The internetbased platforms have today taken the world by storm. Words like "comment", "like" and "post" are central concepts on social media that have come to be new communication tools. LÄS MER

 5. 5. Samspelet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viktor Kihlberg; Philip Carabi; [2019]
  Nyckelord :Samskapande av varumärkesmening; varumärkesgemenskap; varumärkesfans samskapande; Twitter; strategisk kommunikation; digitala medier; AS Roma; varumärkeskommunikation; Brand meaning co creation; brand community; brand fans; brand co-creation; strategic communication; digital media; brand management; brand communication.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The rise of social media has enabled brands to communicate with their customers in new ways. A growing phenomenon within brand communication is the opportunity for consumers to co-create meaning for the brand. The basis for this study was the simplified view of co-creation in the field of research. LÄS MER