Sökning: "varumärkeskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet varumärkeskommunikation.

 1. 1. Skyltdocka eller vän? En kvalitativ intervjustudie om virtuella influencers som marknadsförare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Malmström; Jasmin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Virtuella influencers; influencer marketing; varumärkeskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att konsumenter får allt större valmöjligheter ställs också högre krav på varumärken att arbeta strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Influencer marketing i sociala medier har därför de senaste åren ökat i popularitet, med förhoppning att det inflytande en influencer har ska påverka konsumenters attityd gentemot varumärket positivt. LÄS MER

 2. 2. Elitidrott och varumärkeskommunikation : En studie om hur svenska elitklubbar använder sociala medier för att kommunicera sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Andersson; Arash Lohrasbi; [2020]
  Nyckelord :Varumärkesstrategi; elitidrott; sociala medier; varumärkesattribut; varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : En ökad användning av sociala medier har riktat intresset mot att kommunicera varumärke direkt till konsumenterna. Mer specifikt har det ökat intresset för forskning på internationell nivå om hur elitklubbar kommunicerar sitt varumärke på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Online firestorm: Hot eller möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elsa Glans; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; online firestorm; värderingsbaserad reklam; Hall; varumärkeskommunikation; kriskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Existing research on online firestorms is usually based on the common assumpt- ion that the phenomenon poses a threat to brands, which at all costs need to be prevented, mitigated or eliminated. In this study we offer a different perspective of the preconceived notion of an online firestorm and argue that an online firestorm does not necessarily have to be counteracted, but rather can strengthen a brand. LÄS MER

 4. 4. Låt oss prata hållbart: Om hållbarhetsdiskurser i svensk varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Svensson; [2019]
  Nyckelord :greenwashing; hållbarhetsdiskurs; kritisk diskursanalys; paradox; retorisk bildanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur hållbarhetsdiskurser används inom svensk varumärkeskommunikation och diskuterar hur detta kan påverka konsumentens uppfattning av klimatfrågan. Tre övergri-pande hållbarhetsdiskurser kunde identifieras i tidigare forskning och undersöktes genom en tematisk sammanställning av hemsidekommunikation från Sveriges 20 högst rankade hållbara konsumentföretag (enligt Sustainable Brand Index™, 2019). LÄS MER

 5. 5. Att stärka ett varumärke genom servicelandskapet : En studie om arkitekt- och designbyråers bakomliggande strategier vid planering av en rumslig miljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; Emma Tunell; [2019]
  Nyckelord :brand communication; servicescape; spatial environment; physical surrounding; service companies; experiences; brand identity; to strengthening a brand; varumärkeskommunikation; servicelandskap; rumslig miljön; fysisk omgivning; tjänsteföretag; upplevelser; varumärkesidentitet; att stärka ett varumärke;

  Sammanfattning : Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. LÄS MER