Sökning: "varumärkeskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet varumärkeskommunikation.

 1. 1. Skyltdocka eller vän? En kvalitativ intervjustudie om virtuella influencers som marknadsförare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Malmström; Jasmin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Virtuella influencers; influencer marketing; varumärkeskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att konsumenter får allt större valmöjligheter ställs också högre krav på varumärken att arbeta strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Influencer marketing i sociala medier har därför de senaste åren ökat i popularitet, med förhoppning att det inflytande en influencer har ska påverka konsumenters attityd gentemot varumärket positivt. LÄS MER

 2. 2. Etisk glass : En semiotisk och kritisk diskursanalys av hur glassföretag varumärkeskommunicerar etiska värden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jaana Salla; [2020]
  Nyckelord :Brand communication; corporate storytelling; multimodal critical discourse analysis; social semiotics; Greimas; Labov; narrativity; value; food discourse; Varumärkeskommunikation; strategisk berättelse; multimodal kritisk diskursanalys; socialsemiotik; Greimas; Labov; narrativitet; värden; matdiskurser;

  Sammanfattning : Denna studie är en kritisk diskursanalys av utvalda texter och förpackningar från glassföretagen Järnaglass och Gute Glass. Syftet är att synliggöra hur etiska värden kommuniceras i varumärkeskommunikation och problematisera hur språket kan reproducera social ojämlikhet och föreställningar om etisk konsumtion i en svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesutvidgning i gråzon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Niklas Larsson; Gleb Sobolev; [2020]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärkeskommunikation; Varumärkesutvidgning; företagsidentitet; Alibi marketing; alternativa marknadsföringsstrategier; marknadsföring reglerad marknad; alkohollagen; Norrlands Guld; Falcon; Mariestad; alkoholfritt; öl.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka uppkomsten av fenomenet alkoholfri reklam. Bakgrunden visar på att stora varumärken satsar stora summor på sin alkoholfria marknadsföring men statistiken visar på att försäljningen av de alkoholfria alternativen inte motsvarar investeringarna. LÄS MER

 4. 4. Elitidrott och varumärkeskommunikation : En studie om hur svenska elitklubbar använder sociala medier för att kommunicera sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Andersson; Arash Lohrasbi; [2020]
  Nyckelord :Varumärkesstrategi; elitidrott; sociala medier; varumärkesattribut; varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : En ökad användning av sociala medier har riktat intresset mot att kommunicera varumärke direkt till konsumenterna. Mer specifikt har det ökat intresset för forskning på internationell nivå om hur elitklubbar kommunicerar sitt varumärke på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Varumärkeskommunikation i kristider : En studie av aktörer inom resebranschen i ett uppmärksamhetsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Höög; Simon Sjöhed; [2020]
  Nyckelord :Brand communication; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av att Sverige befinner sig i en kris orsakad av coronaviruset har tjänstesektorn drabbats hårt och är i stort behov av äkta varumärkeskommunikation för att engagera publik till att stötta dem. I kristider ökar publikens förväntan på samhällsansvar och relevant kommunikation från varumärken, vilket ställer krav på att kommunikationen uppfattas som trovärdig och äkta för att marknadsföringen ska få positiv effekt för varumärket. LÄS MER