Sökning: "varumärkeslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet varumärkeslagen.

 1. 1. Ond tro i varumärkesrätten : - En undersökning huruvida ond tros-bestämmelsen i varumärkeslagen är förenlig med varumärkesdirektivet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Stina Living; [2020]
  Nyckelord :Juridik; Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Ond tro; EU-rätt;

  Sammanfattning : För att erhålla varumärkesskydd genom registrering krävs att det inte föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder. VmL:s registreringshinder utgör även skäl till att ogiltigförklara ett redan registrerat varumärke. Ett relativt registreringshinder framgår av 2 kap. 8 § 1 st. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesvärdering : En analys av varumärkesvärdering 1960- 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Agnes Fälting; [2018]
  Nyckelord :Brand valuation; trademark; intangible assets; accounting; legal framework;

  Sammanfattning : Brands can be one of the most valuable assets a company holds. These intangible assets are difficult tovalue and brand valuation is today a debated subject. By register or incorporate a trademark you can getsole right to it. This legal protection is a big part of the brand. LÄS MER

 3. 3. Skadestånd vid varumärkesintrång : En analys om beräkning av skadestånd vid varumärkesintrång

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Erik Selander; [2018]
  Nyckelord :Varumärke; Varumärkesintrång; Utebliven vinst; Varumärkesrätt; Skadestånd; Rättighetshavare;

  Sammanfattning : Vid varumärkesintrång har rättighetshavaren rätt till ersättning för den skada som han eller hon lidit till följd av intrånget. I 8 kap. LÄS MER

 4. 4. Degeneration av varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundin; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varumärken; degeneration; intellecual property law; trademark law; trademarks; degeneration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. LÄS MER

 5. 5. Utformningen av sanktionssystemet vid varumärkesintrång : En reparativ eller preventiv funktion?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sofie Lindahl; Ronja Johansson Eld; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; skadestånd; varumärkesintrång; preventiv; reparativ;

  Sammanfattning : Varumärkesrätten är i ständig utveckling, i och med att nya behov på marknaden uppstår kan allt mer också utgöra ett varumärke. Till följd av att nya varumärken uppstår och därmed även ny teknik, ökar också möjligheten att göra varumärkesintrång. LÄS MER