Sökning: "varumärkeslojalitet mobil"

Hittade 1 uppsats innehållade orden varumärkeslojalitet mobil.

  1. 1. Mobil marknadsföring via SMS : påverkan på varumärkeslojalitet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Emelie Forsmark Emelie; Sandra Sjöholm; [2013]
    Nyckelord :Mobil marknadsföring via SMS; Varumärkeslojalitet; SMS-reklamens utforming;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur den mobila marknadsföringen via SMS kan påverka köp och varumärkeslojaliteten hos konsumenterna, det vill säga återkommande köp samt om den leder till att lojaliteten till varumärket ökar på grund av detta. Vid undersökningen använde vi oss av en kvalitativ och en kvantitativ studie. LÄS MER