Sökning: "varumärkeslojalitet och gap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden varumärkeslojalitet och gap.

 1. 1. “Det finns inte en silver bullet” : En kvalitativ fallstudie om ett statligt bolags deltagande i sociala medier när förtroendet har raserats

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Pettersson; Lisa Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trust; brand loyalty; social media; strategy; trust crisis; communication; Förtroende; varumärkeslojalitet; sociala medier; strategi; förtroendekris; kommunikation;

  Sammanfattning : I det ständigt förändrade medielandskapet ökar möjligheterna för organisationer att hitta nya vägar att nå ut med sin marknadskommunikation. Detta ställer höga krav på att organisationer ska delta i medieplattformar och ha en fungerande strategi för hur plattformen ska användas. LÄS MER

 2. 2. Varför handlar vi (inte) ekologiskt? : En kvantitativ studie om svenska konsumenters konsumtionsbeteende vad gäller livsmedelsprodukter

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Mansikka; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har aldrig funnits så många konsumtionsalternativ som det finns idag, det existerar stora livsmedelskedjor med mängder av alternativ av samma typ av produkt. Enligt statistiska centralbyrån har försäljningen av ekologiska livsmedelsprodukter ökat stadigt i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Premiumvarumärken och dess kraft : En kvantitativ studie om premiumvarumärkens påverkan på konsumenters köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Johnsson; Vidar Tirén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av en ökad globalisering har konkurrensen i klädbranschen ökat. Kampen om konsumenterna har hårdnat och detta har ställt höga krav på företagens varumärken. En populär strategi för företag är att lansera premiumvarumärken som står för kläder med hög kvalitet, hög modegrad och medför prestige. LÄS MER

 4. 4. Ett grönskande varumärke : Hur kan ett företag stärka sitt varumärkeskapital med hjälp av miljömässigt ansvarstagande?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Holmgren; Emelie Jorander Fridén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag idag investerar allt mer i vad som benämns som varumärkeskapital. Varumärkeskapital är de dimensioner som är direkt kopplade till varumärkets namn och symbol, så som varumärkeskännedom, upplevd kvalité, varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. LÄS MER

 5. 5. Ett varumärks väg - En fallstudie av Gina Tricot från avsändare till mottagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Lind; Hanna Sundwall; Beatrice Agård; [2009]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärkeskommunikation; varumärkeslojalitet och gap; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka den komplexitet som finns när ett företag ska förmedla sitt varumärke till kund. Studien kommer belysa svårigheter med att få kundernas uppfattning att stämma överrens med företagets intention. LÄS MER