Sökning: "varumärkeslojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet varumärkeslojalitet.

 1. 1. Generation Z - Den illojala generationen (?) : En kvalitativ studie med syfte att förstå Generation Z och deras syn på varumärkeslojalitet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albin Renström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från juice till halloumi : Vilka faktorer påverkar fristående varumärkesförlängningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Eriksson; Erik Hayling; [2020]
  Nyckelord :brand extensions; fast-moving consumer goods; brand managers; brand image; brand dilution; brand relevance; varumärkesförlängningar; dagligvaruhandeln; varumärkesansvariga; varumärkesimage; varumärkesurvattning; varumärkesrelevans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar fristående varumärkesförlängningar bland företag inom dagligvaruhandeln. Studien tillämpar en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer används för att samla in empiriska data. LÄS MER

 3. 3. Skapandet av varumärkeslojalitet online : En kvalitativ studie om vad som leder konsumenter till varumärkeslojalitet på webbsidor inom produkt- samt tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Gundmark; Hanna Forsberg; Evelina Nohlgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur skiljer sig betydelsen av faktorer inom varumärkeslojalitet online för konsumenter på webbplatser inom produkt- och tjänstesektorn? Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som har en inverkan på konsumenters varumärkeslojalitet till webbplatser i produktsektorn gentemot webbplatser i tjänstesektorn. Genom att undersöka de faktorer som påverkar konsumenters vilja att göra repetitiva köp från ett varumärke online skapas en djupare förståelse om vad som driver konsumenter till varumärkeslojalitet. LÄS MER

 4. 4. Antagonistisk marknadsföring, och de reaktioner det skapar i brand communities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pauli Jokela; Emily Persson; August Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :brand community; brand engagement; antagonistisk marknadsföring; oppositional brand loyalty; varumärkeslojalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utforska och beskriva hur antagonistisk marknadsföring används i företagens reklamfilmer, samt analysera konsumentreaktioner som denna typ av marknadsföring väcker bland berörda brand communities med hjälp av det teoretiska perspektivet. Uppsatsen utgår från ett socialt konstruktionistiskt vetenskapligt förhållningssätt, med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om kundernas attityder och beteenden i relation till influencers och influencermarketing

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Cecilia Borg Pettersson; Fanny Lundin; [2020]
  Nyckelord :Brand loyalty; eWOM; customer engagement; influencer; influencer marketing; trust; value cocreation.; eWOM; förtroende; influencer; influencer marketing; kundengagemang; sociala medier; varumärkeslojalitet; värdesamskapande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur kunders attityder och beteenden till influencers och influencer marketing påverkas av deras uppfattningar om influencers och influencer marketing. Studien fokuserar på kundernas attityder och beteenden i relation till influencers och influencer marketing i termer av värdesamskapande, förtroende, varumärkeslojalitet och kundengagemang. LÄS MER