Sökning: "varumärkeslojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet varumärkeslojalitet.

 1. 1. Event som marknadsföringsstrategi : En kvantitativ studie om hur eventmarknadsföring påverkar varumärken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oliver Hedman; Gustav Blomqvist; Alexander Nordström Käll; [2022]
  Nyckelord :Eventmarknadsföring; mässor; varumärkeskapital; varumärkeskännedom; varumärkeslojalitet; varumärkesattityd;

  Sammanfattning : Datum: 2022-01-13   Nivå:            Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för ekonomi, samhälle, teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Gustav Blomqvist             Oliver Hedman                 Alexander Nordström Käll                                                                                                                Titel: Event som marknadsföringsstrategi - En kvantitativ studie om hur eventmarknadsföring påverkar varumärken   Handledare: Rana Mostaghel   Nyckelord: Eventmarknadsföring, mässor, varumärkeskapital, varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, varumärkesattityd.   Frågeställning: Vad har event för påverkan på ett företags varumärkeskapital? På vilket sätt påverkar varumärkesattityd, varumärkeskännedom och varumärkeslojalitet ett företags varumärkeskapital efter ett event?   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om eventmarknadsföring som en marknadsföringsstrategi påverkar företags varumärkeskapital. LÄS MER

 2. 2. Hotellbranschens längtansfulla intryck : En kvalitativ studie om den digitala sinnesmarknadsföringenoch varumärkesutveckling i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rosna Hasan; Jessica Hedström; Johanna Rannebjer; [2021]
  Nyckelord :Varumärkesupplevelse; varumärkeslojalitet; multisensorisk stimuli; sinnesmarknadsföring; digital marknadsföring; storytelling;

  Sammanfattning : The digital world is developing and due to the development the hotel industry has neededto advance their digital development. The purpose of this study is to analyze how thehotel industry is working with multisensory marketing to create stimuli by interplayingthe human senses. LÄS MER

 3. 3. Manifestering av varumärkesidentitet via hemsidor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Cederholm; Ermin Bejtula; [2021]
  Nyckelord :varumärkesidentitet; manifestering; hemsida; varumärkeskapital; kärnvärderingar; logotyp; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för hur verksamheter manifesterar deras varumärkesidentitet via deras hemsida. Litteraturgenomgången för undersökningen baserar sig på begreppet varumärkesidentitet och lyfter fram modeller och teorier relaterade till begreppet. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing : en studie om konsumentens relation till ett företag

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Josefine Hjelte; [2021]
  Nyckelord :Social media; Influencer marketing; Consumer behavior; Credibility; Relationshipmarketing; Attitude; Brand loyalty; Sociala medier; Influencer marketing; Konsumentbeteende; Trovärdighet; Relationsmarknadsföring; Attityd; Varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Idag är sociala medier en stor del av många människors liv och något som utvecklats markant de senaste åren. Många företag figurerar därför på sociala medier och samarbetar med kända profiler och influencers för att kommunicera ut sina produkter. LÄS MER

 5. 5. Musikfans varumärkeslojalitet ur ett konsumentperspektiv : En kvalitativ studie om hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet till artister.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Adam Backman; Sebastian Müller; [2021]
  Nyckelord :Brand loyalty; music fans; engagement; loyalty; fandom; Instagram.; Varumärkeslojalitet; musikfans; engagemang; lojalitet; fandom; Instagram.;

  Sammanfattning : I takt med den digitala revolutionen som musikindustrin genomgått, har frågor angående hur musikfans online blir lojala mot artister framgått och skapat ämne för diskussion. Syftet med denna uppsats är att utveckla en djupare förståelse för hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet genom gemensamt engagemang. LÄS MER