Sökning: "varumärkespersonlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet varumärkespersonlighet.

 1. 1. Influencer marketing i ett modeföretag : En studie om rollen av influencer marketing i ett modeföretags varumärkeskommunikation utifrån ett företags- och konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ida Lindgren; Linnea Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; Instagram; Semiotic analysis; Celebrity Endorsement; Consumer Culture Theory; Brand Personality; Brand Loyalty; Authenticity; Influencer marketing; Instagram; Semiotisk analys; Celebrity Endorsement; Consumer Culture Theory; Varumärkespersonlighet; Varumärkeslojalitet och Autenticitet;

  Sammanfattning : The use of the social media platform Instagram has increased the fastest and has given the opportunity for the phenomenon of influencer marketing to grow in the fashion industry. The increase of influencer marketing has led marketers to understand that a change of focus is needed. LÄS MER

 2. 2. Hur bildas konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet online? : En konceptualisering som skildrar hur uppfattningsprocessen går till

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Wärja Izabelle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på varumärkespersonlighet som benämns brand personality på engelska och refererar till den personlighet och de egenskaper individer associerar till ett varumärke. Uppsatsen tar språng ur tidigare forskning som betonar vikten av att undersöka hur konsumenters uppfattningar omett företags varumärkespersonlighet bildas och vilket eller vilka element som kan tänkas påverkadenna bildningsprocess vilket har studerats inom kläddetaljhandeln online. LÄS MER

 3. 3. Varumärket i melodi : En studie om designad musik och dess påverkan på varumärkesassociationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bergkvist; Sara Westfahl; [2018]
  Nyckelord :designad musik; sinnesmarknadsföring; varumärkesassociationer; organisationsassociationer; varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar hur designad musik påverkar varumärkesassociationer, utifrån aspekterna organisationsassociationer och varumärkespersonlighet. Teorier kring sinnesmarknadsföring, varumärkesassociationer samt analysmodellen Stimuli-Organism-Respons, är underlag för studien. LÄS MER

 4. 4. Är det personligheten som räknas? - En kvantitativ studie om kongruens i personlighet, om det leder till köpintention och påverkas av varumärkesattityd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Christiansen; Ellen Carlson Hanse; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; varumärkespersonlighet; konsumentpersonlighet; varumärkesattityd; köpintention; celebrity endorsement; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Is fat the new skinny? : A study on weight and perception of models in green marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Wagrelius; Sara Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; brand positioning; brand personality traits; green products; attractiveness; sales; purchase propensity; warmth; competence; weight; model; thin; overweight; obesity; ecological; environmentally friendly; Grön marknadsföring; varumärke; positionering; varumärkespersonlighet; gröna produkter; attraktivitet; köpbenägenhet; konsumentbeteende; värme; kompetens; modell; vikt; övervikt; smal; ekologiskt; miljövänlig;

  Sammanfattning : Title: Is fat the new skinny? A study on weight and perception of models in green marketing. Date: 2018-05-22 Level: Bachelor Thesis in International Marketing Author: Oskar Wagrelius & Sara Eriksson Supervisor: Ulf Aagerup Problem formulation: How does the perceived weight and warmth/competence of a model in green marketing affect sales through perceived greenness and attractiveness? Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge, for brands being green, about how the choice of models in their advertisement will impact the brand's perception and affect greenness, attractiveness, and sales. LÄS MER