Sökning: "varumärkesprisma"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet varumärkesprisma.

  1. 1. Den ideella identiteten : En kvalitativ studie över den ideella organisationen Erikshjälpens varumärkesidentitet och varumärkesimage

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Isabelle Karlsson; Emelie Okfors; [2016]
    Nyckelord :Erikshjälpen; varumärke; varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärkesprisma; varumärkespersonlighet; ideell organisation;

    Sammanfattning : Tidigare forskning visar att varumärkesbyggande är viktigt hos kommersiella organisationer för att sticka ut framför konkurrenter, det finns dock begränsad forskning om varumärkesbyggande i ideella organisationer i Sverige. Det är viktigt att varumärkesidentiteten; hur företaget vill bli uppfattade, överensstämmer med varumärkesimagen; konsumentens uppfattning, då det skapar konkurrensfördelar. LÄS MER