Sökning: "varumärkesprocess"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet varumärkesprocess.

 1. 1. Människan, skaldjuren och skärgården : En studie av Bohusläns nya varumärke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Kajsa Arvidsson; Jenny Stenberg; [2016]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; varumärke; Bohuslän; sociala medier;

  Sammanfattning : År 2012 valdes Bohuslän ut som en av fem destinationer i Sverige som Tillväxtverket och Visit Sweden ville satsa på. Turistrådet Västsverige tog sig an projektet och en stor del av detta projekt kom att handla om att skapa ett nytt varumärke som skulle få kommunerna i Bohuslän att samarbeta mer för att kunna bli en exportmogen och hållbar destination som skulle kunna konkurrera på global nivå. LÄS MER

 2. 2. En kopp inkapslat kaffe : En varumärkesanalys av Nespresso ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Denise Touma; [2012]
  Nyckelord :Varumärke; varumärkesarbete; varumärkesprocess; branding; reklam; reklamfilm; Nespresso; Nestlé; kundrelationer; kundfokus; kaffe och kaffemaskin;

  Sammanfattning : Hur uppfattas Nespressos varumärke av deras konsumenter? Hur skiljer sig konsumenternas uppfattningar ifrån Nespressos uppfattningar om sig själva? Upplevs varumärket som det är tänkt att göra? Anser konsumenterna att Nespressos lyckats med sitt varumärkesarbete? Att arbeta med varumärkesuppbyggande process kan anses vara omfattade och komplext. Varumärkesarbete består av flera olika delar som måste samspela och arbeta för att skapa en helhet. LÄS MER

 3. 3. Plats som produkt? : en studie i Öresundsregionens varumärkesbyggande process

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Emma Sandelius; Ellen Göransson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Öresundsregionens varumärkesuppbyggande process och hur regionen kommunicerar sin varumärkesidentitet. En plats likställs i marknadsföringssammanhang allt oftare med en produkt och det vi syftar till att undersöka är huruvida detta är motiverat och i så fall i vilken utsträckning. LÄS MER