Sökning: "varumärkesrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet varumärkesrätt.

 1. 1. Ond tro i varumärkesrätten : - En undersökning huruvida ond tros-bestämmelsen i varumärkeslagen är förenlig med varumärkesdirektivet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Stina Living; [2020]
  Nyckelord :Juridik; Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Ond tro; EU-rätt;

  Sammanfattning : För att erhålla varumärkesskydd genom registrering krävs att det inte föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder. VmL:s registreringshinder utgör även skäl till att ogiltigförklara ett redan registrerat varumärke. Ett relativt registreringshinder framgår av 2 kap. 8 § 1 st. LÄS MER

 2. 2. Tvådimensionella återgivningar av tvådimensionella varor som varumärken : En tolkning av art. 7.1 e) iii) VMF:s omfattning och syfte mot bakgrund av Svenskt Tenn-målet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frost Anna Matson; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Absoluta registreringshinder; Tvådimensionella varumärken; Upphovsrätt; Överlappande skydd; Brukskonst;

  Sammanfattning : För att kunna registrera ett EU-varumärke krävs att det inte föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder. Ett av de absoluta registreringshindren, art. 7.1 e) iii) VMF, stadgar ett förbud om att registrera kännetecken som endast består av ”[. LÄS MER

 3. 3. You can’t use confusion to dilute a famous brand : A comparative study of the approaches of the EU and South Africato dilution

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kabelo Mutubi; [2019]
  Nyckelord :Trademark law; European Union Trademark law; Dilution; Comparative law; freedom of expressions; South Africa; Varumärkesrätt; Europeiska unionen Varumärkesrätt; Utspädning; Jämförande lag; yttrandefrihet; Sydafrika;

  Sammanfattning : The primary objective of the study as contained in this thesis is the discussion of the approaches to dilution taken by the legal systems of the European Union and South Africa. Although a comparative methodology is employed the discussion grounds the separate development of the anti-dilution provisions in both systems first before discussing comparisons and diverging approaches (should they exist). LÄS MER

 4. 4. Funktionella element som registreringshinder : en undersökning av tillämpningen av det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) ii) varumärkesförordningen och dess förhållande till hybridkännetecken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Tibell; [2019]
  Nyckelord :Intellectual property law; European trade mark law; trade mark; functional elements; grounds for refusal; hybrid signs; shapes; technical result; immaterialrätt; europeiskt varumärkesrätt; varumärke; kännetecken; funktionella element; registreringshinder; hybridkännetecken; former; tekniskt resultat;

  Sammanfattning : Varumärkesrätten innefattar en bred definition av vilka kännetecken som kan konstituera ett varumärke, vilken inkluderar formen på en vara. När kännetecknet består av en varuform utgör således varan i sig kännetecknet och därmed varumärket. LÄS MER

 5. 5. Goodwillskydd - Ja, finns det ett sådant? - En kritisk granskning av skyddet och bevarandet av ett varumärkes goodwill.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Lundgren; [2019]
  Nyckelord :immaterialrätt; goodwill; varumärkesrätt; marknadsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Goodwill as a phenomenon may seem generally known, but when one delves deep into the definition of the concept, there are many question marks. - What is goodwill? - How are goodwill protected for brands? - Are there any legal rights that ensure that you own "your" goodwill, and in particular, how far does these rights extend? In the society today, in Sweden and around the EU, there seems to be a hole in the legislation. LÄS MER