Sökning: "varumärkesrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet varumärkesrätt.

 1. 1. Skadestånd vid varumärkesintrång : En analys om beräkning av skadestånd vid varumärkesintrång

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Erik Selander; [2018]
  Nyckelord :Varumärke; Varumärkesintrång; Utebliven vinst; Varumärkesrätt; Skadestånd; Rättighetshavare;

  Sammanfattning : Vid varumärkesintrång har rättighetshavaren rätt till ersättning för den skada som han eller hon lidit till följd av intrånget. I 8 kap. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesrätt och läkemedelsnamn : hur beskrivande kan ett läkemedelsnamn vara?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Asmahan Aslan; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Degeneration av varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundin; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varumärken; degeneration; intellecual property law; trademark law; trademarks; degeneration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesrättslig konsumtion - En analys av inskränkningar i varumärkesrättsinnehavarens en-samrätt vid parallellimport.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kristina Christensen; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: regional konsumtion; VmDir; förs ut på marknad; samtycke; ensamrätt; fri rörlig-het för varor; fri konkurrens; inre marknad; EU; konsumtionsprincip. Keywords: Community exhaustion; Trade marks Directive; placed on the market; consent; exclusive right; free movement of goods; effetive competition; common market; principle of exhaustion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Min uppsats syftar till att analysera inskränkningar i varumärkesrättslig ensamrätt, där import av de varumärkesskyddade varorna är tillåten mellan medlemsstater utan att rättsinnehavarens tillstånd anskaffas. Den varumärkesrättsliga ensamrätten konsumeras när rättsinnehavaren för ut varan på marknaden själv eller med innehavarens samtycke. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesförfalskade varor i transit : – En studie av transitbestämmelserna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sandra Åkesson; [2017]
  Nyckelord :immaterialrätt; varumärkesrätt; transit; varumärkesförfalskningar; intrång; ensamrätt;

  Sammanfattning : För näringsidkare i dagens moderna samhälle är ensamrätten till varukännetecken av stor betydelse. För många näringsidkare ligger det stora investeringar bakom ens varukännetecken och dess renommé värderas högt. LÄS MER