Sökning: "varumärkesuppbyggnad i teori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden varumärkesuppbyggnad i teori.

 1. 1. Personlig varumärkesuppbyggnad och sociala medier : Ur den individuella idrottarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Casper Wolter; Anton Bergström; [2020]
  Nyckelord :Brand management strategy; Brand Marketing; Personal Branding; Athlete Branding; Social Media; Brand Development; Sponsorship; Strategier för varumärkeshantering; Varumärkesmarknadsföring; Personlig marknadsföring; Idrottsmarknadsföring; Sociala Medier; Varumärkesutveckling; Sponsorskap;

  Sammanfattning : Idrottssektorn är inte vad den en gång i tiden varit, kommersialiseringen och professionaliseringen har medfört ett ökat resurskrav på idrottssektorn. Idrottsföreningar och individuella idrottare måste idag arbeta för att bygga upp ett starkt varumärke för att införskaffa sig de resurser som krävs för att bedriva den önskade idrotten. LÄS MER

 2. 2. Konsten att enas under ett varumärke : Intern varumärkesuppbyggnad på Nordiska Kompaniet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karin Grönvall; Nicole Talavera; [2014]
  Nyckelord :Corporate brand; corporate identity; corporate culture; brand value; Internal branding; destination marketing; Branding; Entrepreneurs; Department store; Service brand; employee; Brand commitment; Brand citizenship behaviour; Nordiska Kompaniet; brand; Destinationsmarknadföring; Entreprenör; Företagsidentitet; Företagskultur; Företagsvarumärke; Intern varumärkesuppbyggnad; Nordiska Kompaniet; Personal; Servicevarumärke; Varumärke; Varumärkesbeteende; Varumärkesengagemang; Varumärkesvärde; Varuhus;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine how a company with a single brand is perceived as uniform, as well as how they use internal brand building to reconcile various competing actors within one brand. Furthermore the aim is to examine how staff, through internal brand building processes, perceives and identifies themself with the values of the common brand. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesuppbyggnad : En fallstudie om Nordic Choice Hotels arbete med sina varumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Josefin Larsson; Linn Hamrin; [2013]
  Nyckelord :Varumärkesuppbyggnad; märkesidentitet; positionering;

  Sammanfattning : Betydelsen av att ha ett starkt varumärke blir allt viktigare i dagens läge för att företag ska kunna uppnå den framgång som de strävar efter. I och med att dagens samhälle är så pass industrialiserat produceras mer varor och tjänster än någonsin tidigare. LÄS MER

 4. 4. Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke-en fallstudie av varumärket Victoria´s secret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Ajde; Maria Hansson; [2010]
  Nyckelord :Varumärke; identitet; storytelling; Victoria´s secret; viktorianska eran; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING EXAMENSARBETETS TITEL: Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria´s secret SEMINARIEDATUM: 2010-06-02 KURS/ÄMNE: FEKK01, Examensarbete kandidatkurs, 15 poäng FÖRFATTARE: Karolina Ajde & Maria Hansson HANDLEDARE: Cecilia Cassinger FEM NYCKELORD: Varumärke, identitet, storytelling, Victoria´s secret, viktorianska eran SYFTE: Syftet med vår kandidatuppsats är att analysera storytellingens relevans i ett företagets varumärkesuppbyggande. Victoria´s secret är ett exempel på ett framgångsrikt företag som använder sig av intressant storytelling och vi vill därför belysa detta METOD: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ undersökning och informationsbehovet täcks av primärdata. LÄS MER

 5. 5. Trendsättarnas Varumärken - En studie om hur lokala modebutiker bygger upp sina varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Aleksandar Krulj; Carl Mårtensson; [2007]
  Nyckelord :Varumärken; Varumärkesuppbyggnad; Brand; Brand management;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på små lokala företag och deras varumärkesuppbyggnad. Vi har studerat företag som befinner sig i klädes- och modebranschen och deras strategier som de tillämpar för att bygga upp och stärka sina varumärken. I inledning så finns det en introduktion till vårt problem och syfte. LÄS MER