Sökning: "varumärkesuppbyggnad sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden varumärkesuppbyggnad sociala medier.

 1. 1. Personlig varumärkesuppbyggnad och sociala medier : Ur den individuella idrottarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Casper Wolter; Anton Bergström; [2020]
  Nyckelord :Brand management strategy; Brand Marketing; Personal Branding; Athlete Branding; Social Media; Brand Development; Sponsorship; Strategier för varumärkeshantering; Varumärkesmarknadsföring; Personlig marknadsföring; Idrottsmarknadsföring; Sociala Medier; Varumärkesutveckling; Sponsorskap;

  Sammanfattning : Idrottssektorn är inte vad den en gång i tiden varit, kommersialiseringen och professionaliseringen har medfört ett ökat resurskrav på idrottssektorn. Idrottsföreningar och individuella idrottare måste idag arbeta för att bygga upp ett starkt varumärke för att införskaffa sig de resurser som krävs för att bedriva den önskade idrotten. LÄS MER

 2. 2. ”Syns ni inte, finns ni inte”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanna Olsson; Elin Möller; [2019]
  Nyckelord :Relationsbyggande; B2B; Marknadsföring; Mikroföretag; Mediebranschen; Sociala medier; Word of mouth; Nätverkssamhälle; Kundrelationer; Varumärkesuppbyggnad;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur B2B-mikroföretag i mediebranschen ser på marknadsföring och relationsbyggande via sociala medier samt nätverkande och word of mouth. Syftet är att bidra till en ökad medvetenhet om hur de nämnda kanalerna kan användas i marknadsföringssyfte samt vilken roll nätverkande och kundrelationer har för B2B-mikroföretag. LÄS MER

 3. 3. ”Varumärken är som människor” : En studie om varumärkesuppbyggnad på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Axel Ljungblom; Erik Särman; [2018]
  Nyckelord :Trademarks; Communication; Social Media; Interaction Loyalty; Varumärken; Kommunikation; Sociala medier; Interaktion Lojalitet;

  Sammanfattning : Dagens digitala och allt mer uppkopplade värld har en omfattande påverkan på bådemänniskor och organisationer. Ur ett marknadsperspektiv och uttryckt i dess vokabulär innebär detta att både kunder och företag påverkas. LÄS MER

 4. 4. En historias dolda kraft : en fallstudie på Saltå Kvarn om storytelling och varumärkesuppbyggnad i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Andersson; Pernilla Dahlin; Julia Marcopoulos; [2015]
  Nyckelord :storytelling; sociala medier; kommunikation; varumärke; varumärkesuppbyggnad; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : På en marknad där välutvecklad teknik och kunskap inte längre fungerar som ett konkurrensmedel är det svårt för företag att skapa och tillhandahålla en unik produkt. Med ett starkt varumärke kan företag differentiera sig från andra aktörer med liknande produkter. LÄS MER

 5. 5. Kurir 2.0 : Om små företags inställning till Internet som marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Robild; Ole Jansson; [2012]
  Nyckelord :Marknadsföring; kommunikation; branding; sociala medier; varumärke; kundkontakt; företag; konsument;

  Sammanfattning : Det dröjde inte länge efter det att Internet blev något som plötsligt fanns i var mans hushåll förrän företag började inse möjligheter med att använda fenomenet som en ny kanal för marknadsföring. Ju fler människor som fick tillgång till Internet, desto fler företag insåg möjligheterna, och det utvecklades många idéer, program och funktioner som kunde hjälpa företag och organisationer att marknadsföra sina produkter och tjänster på Internet. LÄS MER