Sökning: "varumärkesuppbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet varumärkesuppbyggnad.

 1. 1. Personlig varumärkesuppbyggnad och sociala medier : Ur den individuella idrottarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Casper Wolter; Anton Bergström; [2020]
  Nyckelord :Brand management strategy; Brand Marketing; Personal Branding; Athlete Branding; Social Media; Brand Development; Sponsorship; Strategier för varumärkeshantering; Varumärkesmarknadsföring; Personlig marknadsföring; Idrottsmarknadsföring; Sociala Medier; Varumärkesutveckling; Sponsorskap;

  Sammanfattning : Idrottssektorn är inte vad den en gång i tiden varit, kommersialiseringen och professionaliseringen har medfört ett ökat resurskrav på idrottssektorn. Idrottsföreningar och individuella idrottare måste idag arbeta för att bygga upp ett starkt varumärke för att införskaffa sig de resurser som krävs för att bedriva den önskade idrotten. LÄS MER

 2. 2. Alumni Branding : En kvalitativ studie om alumners betydelse för ett universitets marknadsföring gentemot presumtiva studenter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ebba Green Salmonson; Rasha Karma; [2019]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Word-of-Mouth; Influencer Marketing; Storytelling; Varumärkesuppbyggnad; Varumärkesidentitet; Varumärkesimage;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera alumners betydelse för ett universitets marknadsföring gentemot presumtiva studenter. Vidare ämnar studien tydliggöra alumners delaktighet i ett universitets varumärkesuppbyggnad. LÄS MER

 3. 3. ”Syns ni inte, finns ni inte”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanna Olsson; Elin Möller; [2019]
  Nyckelord :Relationsbyggande; B2B; Marknadsföring; Mikroföretag; Mediebranschen; Sociala medier; Word of mouth; Nätverkssamhälle; Kundrelationer; Varumärkesuppbyggnad;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur B2B-mikroföretag i mediebranschen ser på marknadsföring och relationsbyggande via sociala medier samt nätverkande och word of mouth. Syftet är att bidra till en ökad medvetenhet om hur de nämnda kanalerna kan användas i marknadsföringssyfte samt vilken roll nätverkande och kundrelationer har för B2B-mikroföretag. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesuppbyggnad inom kultursektorn En kvalitativ fallstudie av Göteborg Film Festival

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nekby; Simon Einarsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varumärket som konkurrensmedel : Varumärkesuppbyggnad och kundbaserat varumärkeskapital

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Max Forsberg; Jesper Kornblad; Hampus Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER