Sökning: "varumärkesvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet varumärkesvärde.

 1. 1. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av branding för startups och dess koppling till finansieringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Eriksson; Louise Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :Liability of newness; Startups; branding; brandingstrategier; finansiering; varumärken; varumärkesvärde; varumärkespositionering; varumärkesimage; varumärkeskännedom; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är varumärket. Det är kunders uppfattade bild av ett företags produkter och branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild. LÄS MER

 3. 3. Stärkt varumärke för startups : En kvalitativ studie om varumärkesetablering i industribranschen med hjälp av storföretag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Rattur Lindstedt; [2017]
  Nyckelord :startups; storföretag; affärsmodell; påverkanskanal; varumärke; varumärkesvärde; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Ökad globalisering påverkar Sveriges arbete för att vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt industriland. Digitaliseringen inriktar arbetet på att stödja industrins förnyelse, med möjlighet att öka konkurrenskraften. Arbetet påverkar hur produkter utvecklas, produceras och marknadsförs. LÄS MER

 4. 4. Normbrytande reklam idag : Ett branschperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Imane Asry; Kamran Azad Khan; [2017]
  Nyckelord :Normbrytande; normkritisk; reklambyråer; Stereotypisk Inkluderande; Representativ; Reklambransch; inkludering; marknadsföring; reklam;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera hur normbrytande reklam används som verktyg i företags marknadskommunikation. Som en del i syftet undersöks även vilka konsekvenser detta får för företag och dess kunder. Metod: För att uppfylla syftet genomfördes studien med en kvalitativ forskningsstrategi där fenomenologi tillämpades. LÄS MER

 5. 5. Konsumentens roll i varumärket : En kvalitativ fallstudie om uppfattningarna kring Systembolaget som varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Angelica Danielsson; Sara Ekberg; [2016]
  Nyckelord :Brand; Brand Identity; Brand Image; Brand Communication; Brand value; Brand building process; Varumärke; Varumärkesidentitet; Image; Varumärkeskommunikation; Varumärkesvärde; Varumärkesprocessen;

  Sammanfattning : Systembolaget är ett statligt företag som har i uppdrag att reglera alkoholkonsumtionen i Sverige. I detta ska de informera samhället om alkoholens risker, vilket förmedlas genom deras varumärke. LÄS MER