Sökning: "varumärket"

Visar resultat 1 - 5 av 1160 uppsatser innehållade ordet varumärket.

 1. 1. Hur ser offentligt anställda kommunikatörer på användandet av varumärken i offentlig sektor?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Hampus Bylander Magnusson; [2021-11-02]
  Nyckelord :varumärken; demokratiska principer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild över hur anställda kommunikatörer i offentliga organisationer ser på användandet av varumärken i offentlig sektor. Studien ska undersöka huruvida demokratiska principer kan vara hotade av kapitaliska principer som utgör grunden i varumärkesarbete. LÄS MER

 2. 2. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram.Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitetMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektiveföretagens nationella Instagramkonto. LÄS MER

 3. 3. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER

 4. 4. Modevarumärkens användning av influencers i marknadsföringssyfte : en fallstudie om NAKD och Nelly.com

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Michelle Andersson; Emilia Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur modevarumärken använder sig av influencers för att marknadsföra sig till sina konsumenter på sociala medie kanalen Instagram. För att undersöka detta användes två stycken fast fashion företag, NAKD och Nelly.com. LÄS MER

 5. 5. Relationer i uppbrott efter Oatlys tomma ord- En kvalitativ studie om relationen mellan varumärket Oatly, caféer och kunder i samband med att varumärket agerar mot sitt egna budskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Carolina Holmene; Anna Kallin; [2021]
  Nyckelord :Varumärkesrelation; tillit; makt; Oatly; dubbla budskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER