Sökning: "varumärkets värde"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden varumärkets värde.

 1. 1. Kändisen som rabattkupong : En studie om kändisreklam på onlinekanaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kristine Berglund; Johanna Münter; Kajsa Stävmo; [2017]
  Nyckelord :Celebrity Endorsement; Influencer Marketing; Co-branding; Online; Social Media; Kändisreklam; Influencer Marketing; Co-branding; Online; Sociala Medier;

  Sammanfattning : Titel: Kändisen som rabattkupong Författare: Kristine Berglund, Johanna Münter och Kajsa Stävmo  Handledare: Leif V Rytting  Examinator: Leif Marcusson  Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi, Music and Event Management, Linnéuniversitetet, HT 2016  Exekutiv sammanfattning Vi kan idag konstatera att internettillgången har ökat avsevärt nationellt och globalt under det senaste årtiondet. LÄS MER

 2. 2. Det varumärkesrättsliga användningstvånget i Sverige och i EU - en undersökning och analys av användningstvånget i nationell rätt och i gemenskapsrätt med en internationell utblick mot amerikansk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Fridh; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; varumärkesrätt; amerikansk varumärkesrätt; användningstvång.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varumärkets växande betydelse för företagens framgång och värde, de effekter som varumärkesrätten har för en sund marknadskonkurrens och det stundande europeiska varumärkesrättsliga reformpaketet skapar flertalet potentiella infallsvinklar för en juridisk framställning. En av dessa är den grundläggande regeln om användningstvång, i synnerhet kravet på verkligt bruk däri, som ständigt varit föremål för diskussion. LÄS MER

 3. 3. The building of a value based chain : case study of a global, FSC- and Fairtrade certified sawn wood value chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Frida Magnusson; [2015]
  Nyckelord :Chile; collaborations; Fairtrade; forest products; FSC; functioning; sawn wood; structure; value based; value chain;

  Sammanfattning : The next frontier of value creation for businesses may lie in finding ways to combine economical, social and environmental sustainability to preserve and protect natural resources. Nowadays, incorporation of sustainability values in core operations is not only seen as a part of sustainable development, but also as a successful strategy for companies. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesvärdering : - Ett skott från höften?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Larsson; Filippa Lidström; [2015]
  Nyckelord :Brand equity; Brand Valuation; ISO:10668; Relief from royalty method; Price premium method; Behavioral analysis; Varumärkeskapital; Varumärkesvärdering; ISO:10668; Royaltykassaflödesmetoden; Prispremiemetoden; Beteendemässig aspekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2010 infördes ISO 10668, en standard som skulle öka transparensen och kvaliteten i varumärkesvärderingar. Trots standarden så skiljer det idag miljardbelopp på kända varumärken mellan olika värderingsaktörer, något som talar för att det fortfarande finns en problematik kring värderingar. LÄS MER

 5. 5. Franchisee-based brand equity inom fastighetsmäklarbranschen : Varumärkets värde för franchisetagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Bloom; Ebba Granberg; [2015]
  Nyckelord :Franchisee-based brand equity; brand; franchisee; attraction; retention and sources.; Franchise-based brand equity; varumärke; franchisetagare; attraktion; bibehållande och källor;

  Sammanfattning : Titel: Franchisee-based brand equity inom fastighetsmäklarbranschen – Varumärkets värde för franchisetagare Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Ebba Granberg, Malin BloomHandledare: Jonas KågströmDatum: 2015 - majSyfte: Syftet med denna studie är att analysera vilka källor franchisetagare påverkas av i skapandet av FBBE inom tjänsteföretag. Detta med avseende på vilken betydelse varumärket har i franchisekonceptet och huruvida detta påverkar franchisetagarens intentioner att ingå i ett franchiseavtal samt bibehålla franchiserelationen. LÄS MER