Sökning: "varumärken"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet varumärken.

 1. 1. Bidrar plastpåsar till negativ varumärkesimage? : En studie om konsumentuppfattning och miljövänliga attribut i grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Nilsson Ringi; Robyn Coffey; [2019]
  Nyckelord :Miljövänliga attribut; uppfattning; grön marknadsföring; värderingar; förväntningar; behov; marknadskommunikation; digitalisering; grön konsument; value-action- gap; varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Teoretiskt bidrag: Studien ger en samtida bild av hur konsumenten påverkas av miljövänliga attribut hos produkter i hens uppfattning av varumärken. Problemformulering: Hur påverkar försäljning av plastpåsar konsumentens varumärkesimage? Syfte: Syftet med studien är att förklara relationen mellan konsumentens värderingar, konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om konsumenters syn på utformning av samarbeten mellan influencers och varumärken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Petronella Svenningsson; Clara Sandén; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; Instagram; samarbeten; konsumenters förtroende; partnerskap; affärsrelationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge företag som vill utvinna maximal effekt av ett samarbete med en influencer, information om hur konsumenten ser på samarbetens utformning. Forskningsfrågor: Vad kännetecknar ett lyckat samarbete mellan en influencer och ett företag enligt konsumenten? Hur tätt bör ett lyckat samarbete vara mellan en influencer och ett företag enligt konsumenten? Teori: Huvudteorin för denna studie är influencer marketing, vilket kompletteras med relevanta teorier om electronic word of mouth, innebörden och betydelsen av goda affärsrelationer och slutligen deras gemensamma samarbeten på Instagram för att attrahera konsumenten. LÄS MER

 3. 3. Din resa börjar här : En kvalitativ studie om varumärken och dess kommunikation inom resebranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emily Gustafsson; Evelina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Brand; market communications; service; travel arrangers; digitalization; Varumärke; marknadskommunikation; service; researrangör; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är, med fokus på researrangörer, att finna och analysera vad som karaktäriserar varumärken. Vidare är avsikten att klarlägga researrangörers kommunikation till konsumenter. LÄS MER

 4. 4. The marketplace of tomorrow : En kvalitativ fallstudie om The Lobby Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Aurora Andersson; Linnea Åsenlund; [2019]
  Nyckelord :The Lobby; Pop-up; Meetingpoint; Experience; Marketplace; Event; The Lobby; Pop-up; Mötesplats; Upplevelse; Marknadsplats; Event;

  Sammanfattning : The Lobby The Lobby är en marknadsplats, skapad av AMF Fastigheter med syfte att agera testplattform för den framtida detaljhandeln. Marknadsplatsen är en fysisk plattform där pop-up konceptet, upplevelsen och event används med helt ny innebörd för att attrahera kunder och varumärken att ställa ut på The Lobby. LÄS MER

 5. 5. Personliga varumärken på Instagram : En studie om Instagrams roll för unga fastighetsmäklares marknadsföring av sig själva

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Erica Burman; Anna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :personal branding; Instagram; social media; real estate agent; personligt varumärke; Instagram; sociala medier; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : The tough and steadily increasing competition within the brokerage industry places greater pressure on self-marketing with the goal of distinguishing oneself from the competitors. This study examines, through a quantitative in combination with a qualitative approach, how real estate agents work with their personal brands as well as how they convey this through Instagram to distinguish themselves among the increasing number of competitors. LÄS MER