Sökning: "varvtalsstyrd värmepump"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden varvtalsstyrd värmepump.

 1. 1. Lönsamhetskalkylering vid utbyte av fastighetsvärmepumpar : Med fokus på värmekällans och värmepumpens dimension för minimerad livscykelkostnad

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Gustav Olsson; [2020]
  Nyckelord :värmepump; värmekälla; varvtalsstyrd; utbyte;

  Sammanfattning : Värmepumpsförsäljningen i Sverige ökade i början av 2000-talet. Den dimensionerande livslängden för värmepumpar ligger på mellan 15–25 år vilket betyder att flertalet installerade värmepumpar snart behöver bytas ut. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisernade åtgärder med fokus på värmesystem : Installation av bergvärme och dess lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mathias Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Geothermal heating; Heating systems; Energy engineering; Bergvärme; Fastighetsuppvärmning; Värmesystem; Energiteknik;

  Sammanfattning : På grund av höga uppvärmningskostnader vill Lycksele kommun utreda de ekonomiska aspekterna av att investera i bergvärme till en fastighet som huserar vård- och omsorgsverksamhet. Fastigheten är belägen utanför Lycksele tätort vilket utesluter fjärrvärme som ett alternativ till uppvärmning. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER