Sökning: "vasakronan"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet vasakronan.

 1. 1. Fuktsäkring av trästommar : Förslag till rekommendationer för att fuktsäkra träkomponenter före, under och efter montageprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matas Menkis; Andreas Björklund; [2020]
  Nyckelord :Fukt; Fuktskador; Trä; Trästomme; Mögel; Mikrobiell påväxt; Temperatur; Montage; Åtgärder; Fuktsäkring; Väderskydd.;

  Sammanfattning : Att bygga med trästommar är något som blir allt vanligare i takt med att medvetenheten om byggbranschens klimatavtryck ökar. Men att bygga med trä medför problem eftersom trä är ett organiskt material som är känsligt för mikrobiell påväxt till följd av fuktiga miljöer. LÄS MER

 2. 2. Hur lär vi oss av varandra? : En studie om psykologisk trygghet & kollektivt lärande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Elin Ekberg; Sanna Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Kollektiv intelligens; ledarskap; relationik; interpersonella relationer; teamlärande;

  Sammanfattning : Med en snabb förändring i dagens arbetsliv ställs det högre krav på organisationer att värna om de unika kompetenser, kunskaper och erfarenheter som finns hos dess medarbetare. För att kunna göra detta måste organisationer skapa förståelse för hur kunskap delas och således bygga en brygga som går från det individuella lärandet till det kollektiva. LÄS MER

 3. 3. Maskininlärningsmodeller för prediktion av effekttoppar : Ett projekt på uppdrag av Vasakronan för att undersöka om maskininlärningsmodeller kan användas för att prediktera nästkommande dags högsta användning av fjärrkyla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jenny Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although Sweden's geographical location entails a relatively low outdoor temperature for much of the year, the cooling of buildings is starting to become a problem. In this thesis it is showed that different types of machine learning models can be used to predict if Vasakronan's use of district cooling will pass a decided level of kW (binary models) and if it is possible to predict the next coming days power peak, that is, the highest amount of power of district cooling used, and when it will occur. LÄS MER

 4. 4. Gröna Obligationer : En studie om investerares motiv till att köpa gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Blomqvist; Anna-Karin Wallinder; [2020]
  Nyckelord :Green bonds; credit market; sustainability; motives; CSR; Gröna obligationer; kreditmarknaden; hållbarhet; motiv; CSR;

  Sammanfattning : Background: In 2007, the World Bank issued the first green bond in the world together with SEB. The first green corporate bond was issued by Vasakronan in 2013 and thereafter the market has expanded. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbaserat kontorslandskap - En fallstudie om Vasakronan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Amir Karim; Mustafa Amani; [2020]
  Nyckelord :activity-based workplace; ABW; experience; marketing; Vasakronan.;

  Sammanfattning : Ett aktivitetsbaserat kontorslandskap är en kontorslösning som erbjuder olika zoner, därmedarbetare fritt får välja vilken zon de vill arbeta i utifrån sina arbetsmoment. Arbetsplatsen ses mer som en mötesplats där medarbetare lätt kan interagera med varandra. LÄS MER