Sökning: "vatten konsumenter"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden vatten konsumenter.

 1. 1. Utveckling av metoder för mätning av stabilitet hos hydrokolloider – Metylcellulosa som konsistensgivare i köttersättningsmix.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Louise Engström; [2022]
  Nyckelord :Hydrocolloid; cellulose; methylcellulose; emulsion; gel; Hydrokolloid; cellulosa; metylcellulosa; emulsion; gel;

  Sammanfattning : Emulsioner bildas då två vätskor som normalt sätt inte blandas med kraft vispas samman för att distribuera den ena vätskan i den andra. För att dessa vätskor inte efter avslutad vispning ska gå isär kan emulgeringsmedel tillsättas, till exempel polysackarider som hör till hydrokolloiderna. LÄS MER

 2. 2. Analys av byxors kvalitet genom simulerad användning : En undersökning av vilka kvalitetsparametrar som förkortar en vävd byxas användningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonnah Gustafsson; Marcus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Quality analysis; standardized test methods; sustainability; woven; life span; Kvalitetsanalys; standardiserade testmetoder; hållbarhet; väv; användningstid;

  Sammanfattning : En textilprodukts produktionsprocess beräknas stå för 80% av dess totala klimatutsläpp. Produktionen förorenar både vatten och land. Ännu är inte återvinning svaret på den negativa klimat- och miljöpåverkan som den textila värdekedjan medför. LÄS MER

 3. 3. Hygge bryggeri : Skogens skymda skatt – sprängtickan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alexandra Jansson; [2022]
  Nyckelord :Chaga; Swedish forestry; FoodTech; Food Design Thinking; Nuding; Sprängticka; Svenskt skogsbruk; FoodTech; Food design thinking; Nuding;

  Sammanfattning : FN:s globala mål nummer sex och femton fodrar skyddandet av vatten och landsburna ekosystem. För att nå målen krävs bland annat bevarandet och restaureringen av naturskogar och ett främjande av ett hållbart skogsbruk. LÄS MER

 4. 4. Biokolsanvändningen i Sverige : Vad krävs för att svenska lantbruk, kommuner och trädgårdsindustrin ska börja använda eller utöka sin användning av biokol?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Agnesson; [2021]
  Nyckelord :Biochar; sustainable development; climate change; pyrolysis; Biokol; hållbar utveckling; klimatförändringar; pyrolys;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide, CO2, in the atmosphere is continuously rising due to human emissions caused by combustion of fossil fuels and changing of land use. In a very short time several measures need to be taken in order to reduce the amount of CO2 in the atmosphere and thereby slowing down climate change as much as possible. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan av hampadryck ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Lindbladh; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; LCA; climate impact; environment; footprint; water consumption; hemp milk; plant-based milk Cannabis sativa; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet been studied. LÄS MER