Sökning: "vatten land"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden vatten land.

 1. 1. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Gordon Lindau; [2022]
  Nyckelord :batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Sammanfattning : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. LÄS MER

 2. 2. Aluminiumbehandling som sjörestaureringsåtgärd i Stora och Lilla Ullfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maja Sellergren; [2022]
  Nyckelord :Aluminum treatment; lake restoration; algal blooms; Bayesian decision analysis; Aluminiumbehandling; sjörestaurering; algblomning; bayesiansk beslutsanalys;

  Sammanfattning : Stora och Lilla Ullfjärden är två sjöar som tillhör den innersta delen av en vik i Mälaren. Här har den höga fosforbelastningen länge varit ett problem då den leder till kraftig algblomning varje år. LÄS MER

 3. 3. Hydraulic modelling at Finsjö Övre hydropower plant : Study for evaluation of a fishway's attractiveness

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eddie Blomström; [2022]
  Nyckelord :fishway; flow; hydraulics; HEC-RAS;

  Sammanfattning : In connection with the government’s approval on the proposed national plan (NAP) in 2019, it has become highly topical to find solutions problems regarding fish migration in Swedish watercourses. At Finsjö Övre hydropower plant in Emån, a new type of fishway is planned to be installed and evaluated starting at the end of 2022. LÄS MER

 4. 4. Tekniska skillnader i utförandet vid undervattenskickar i simning : En kvantitativ studie på svenska juniorsimmare.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Philip Carlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens övergripande syfte var att öka förståelsen mellan plantarflexion i fotleden och hastighet vid undervattenskickar (UVK) i simning. Vidare ämnade studien att undersöka det tekniska utförandet av UVK hos de båda könen. LÄS MER

 5. 5. Flytande bostäder i Oceanhamnen - hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Hakegård; Karolina Ljungström; [2022]
  Nyckelord :Property formation; property development; Helsingborg; floating homes; houseboat; land development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flytande bostäder är inte ett nytt koncept, men under de senaste 20 åren har boende på vatten dykt upp i planarbetet i svenska kommuner samt etableras på marknaden. Helsingborgs stad har visat intresse för konceptet och har tankar på att införa flytande villor i det nya området Oceanhamnen - vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER