Sökning: "vatten miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade orden vatten miljö.

 1. 1. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 2. 2. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 3. 3. Analys och underhåll av komponenter i tuff kemisk miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Patrik Axelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet som rapporten redovisar utfördes i ett av Volvo Group Truck Operation:s (GTO) gjuterier på motorfabriken i Skövde. Här används sandgjutning för att tillverka komponenter till lastbilsmotorer av gjutjärn. I gjutprocessentillverkas sandkärnor enligt Epoxy-SO2-metoden. Sandkärnorna hanteras av robotar i slutna celler. LÄS MER

 4. 4. Tappvattenkvaliténs påverkan på ventilers livslängd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Andreas Spångberg; Colin Svensson Hultgren; [2021]
  Nyckelord :Blandningsventiler; avzinkning; oxidbildning; accelererad livlängdsprovning; avzinkningshärdig mässing; vattenkemi; tappvatten; dricksvatten;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är baserat på en uppdragsbeskrivning från ventiltillverkaren ESBE. Företaget önskar utveckla livslängdsprovning av ventiler utifrån kemisk sammansättning hos tappvattnet och det finns ett intresse hos företaget kunna identifiera de faktorer som kan leda till haveri eller på annat vis inverka på ventilernas funktion. LÄS MER

 5. 5. Lösningsalternativ för våtblock

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hussein Alhussein; Mostafa Muradi; [2021]
  Nyckelord :Våtblock; Fenolformaldehyd; Cellulosasvamp; Bomullsfiber; Ullfiber; Miljö;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har människor börjat minska användningen av miljöfarliga material, då de negativa effekterna har blivit mer och mer klara. Denna lärdom har lett till ett nytt miljötänkande där individer och företag har minskat användningen av miljöfarliga material samt börjat investera på miljövänligare alternativ. LÄS MER