Sökning: "vatten och sanitet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden vatten och sanitet.

 1. 1. Folkets Industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Söderlind; [2022]
  Nyckelord :Community Center; Biogasplant; Eskilstuna;

  Sammanfattning : The project and the idea of combining a community center with a biogasplant took shape in the first project of the year. In that group assignment we investigated a chosen area above Lista church in Eskilstuna from the perspective of FNs goal "water and sanity for all". LÄS MER

 2. 2. Gillberga Water Treatment Plant

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ebba Svelander; [2022]
  Nyckelord :folkets hus; vattenverk; Eskilstuna; Gillberga;

  Sammanfattning : The project started on the basis of the global goal for clean water and sanitation. Early in the project, it was identified that there is a municipal water and sewage system in Eskilstuna that supplies the urban areas, whilst the majority of the homes in the countryside are dependent on an individual water supply and sewerage system. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 4. 4. Reducering av antibiotikarester i akvatiskamiljöer : Alternativa behandlingsmetoder och vattenreningstekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Karin Eriksson; Moa Lindströn; [2022]
  Nyckelord :Wastewater plants; antibiotics; antibiotic resistance; water purification techniques; alternative treatments in bacterial diseases; Vattenreningsverk; antibiotika; antibiotikaresistens; vattenreningstekniker; alternativa behandlingsmetoder för bakteriella sjukdomar;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är en av de största globala utmaningarna i sjukvården och om den mängdantibiotika som används idag fortsätter att användas i framtiden riskerar det att kosta 10 miljonermänniskor om livet varje år från år 2050. Antibiotikarester i akvatiska miljöer ökar risken förspridning av antibiotikaresistenta bakterier. LÄS MER

 5. 5. Vattenbesparing inom hushåll : Fallstudie av Sandön och Oaxen med tillhörande kommuner Värmdö och Södertälje

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emilie Andersson; Ellinor Hambraeus; [2021]
  Nyckelord :Water conservation; water usage; household; Oaxen; Sandön; Vattenbesparing; vattenanvändning; hushåll; Oaxen; Sandön;

  Sammanfattning : Vatten är avgörande för allt liv på jorden och utgör FN:s sjätte globala hållbarhetsmål ”rent vatten och sanitet”. Denna rapport syftar på att undersöka vattenbesparing inom hushåll genom en fallstudie av Oaxen och Sandön med tillhörande kommuner Södertälje och Värmdö. LÄS MER