Sökning: "vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 4006 uppsatser innehållade ordet vatten.

 1. 1. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 2. 2. ”Alla behöver ju vatten” En kvalitativ undersökning om svenska turisters uppfattningar kring vatten och vattenkonsumtion på Bali

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Alma Sönne; [2021-12-09]
  Nyckelord :Tourism; Water; Water consumption; ; Justice; Responsibility; Power; Turism; Vatten; Vattenkonsumtion; Rättvisa; Ansvar; Makt;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine Swedish tourists perspectives on water consumption while traveling in Bali, Indonesia. Using qualitative interviews, the study also examines how problems linked to water consumption, access and distribution in Bali is understood from the perspective of Swedish tourists. LÄS MER

 3. 3. Den interna kommunikationens dilemma: om att mäta, utvärdera och arbeta med intern kommunikation på en kommunal förvaltning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Johannes Löfgren; [2021-10-27]
  Nyckelord :utvärdering; mätning; intern kommunikation; uppföljning; kretslopp och vatten; HR; kommunikatör; strategisk; operativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Kretslopp och vatten arbetar med den interna kommunikationen, och hur de mäter den interna kommunikationen. Detta görs genom att intervjua valda chefer och medarbetare från HR- avdelningen och kommunikationsstaben på Kretslopp och vatten. LÄS MER

 4. 4. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Gothenburg is a waterfront city. Due to climate change, this proximity to water leads to an ever-higher risk of flooding. If nothing is done, the city risks severe economic and social consequences due to flooding. To reduce the risks, there is a need to adapt and implement measures for flood protection. LÄS MER

 5. 5. Investeringsfond inom Vatten och Avlopp En studie om avsättning av investeringsfond inom Vatten och Avlopp verksamhet hos utvalda VA-huvudmän.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdiqadir Bashir; Ahmed Mohamud; [2021-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER