Sökning: "vattendrag"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade ordet vattendrag.

 1. 1. Hållbar LIS planering? : en fallstudie om olika föreställningar hur LIS skapar hållbar landsbygdsutveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hanna Maleus Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällsplaneringen fokuserar alltmer på hållbarhet och försöker skapa en hållbar utveckling i samhället. Planeringen har länge centraliserats kring hur främst städerna ska utvecklas hållbart vilket har medfört att en planering för landsbygdsutveckling har förbisetts. LÄS MER

 2. 2. Riparian buffer zones in agricultural landscapes : Their status today and their future as an ecological tool in Sweden

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Ignatiou Hadjicharalambous; [2021]
  Nyckelord :Riparian buffer zones; agriculture lanscapes; ecological tool; streams; kantzoner; lantbrukslandskap; ekologisk vertyg; vattendrag;

  Sammanfattning : The application of intensive farming and cultivation practices, resulting in large-scale modification of the hydrology of streams and rivers and of the natural vegetation, has increased the need to find ways to mitigate the negative impact of this habitat degradation. Suitable design and creation of riparian buffer zones in agriculture areas, is by many considered the best remedial measure. LÄS MER

 3. 3. Är avloppsreningsverk lämpliga mottagare av backspolvatten från simhallar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ossian Ahlkvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simhallar används som fritidscenter, för sport eller som terapeutisk rehabilitering, och i Stockholms kommun finns det 15 kommunala simanläggningar samt väldigt många privata i form av till exempel hotellpooler. Ett relativt ouppmärksammat problem som finns med dessa pooler ligger i de kemiska reaktioner som händer i vattnet. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av dagvattenutlopp som mynnar i Fyrisån och dess påverkan på vattenkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ted Fahlgren; Jack Hellström; Johan Sundqvist Hallingström; [2021]
  Nyckelord :stormwater; Fyrisån; conductivity; nitrate levels; turbidity; dagvatten; Fyrisån; konduktivitet; nitratnivåer; turbiditet;

  Sammanfattning : Dagvatten härstammar från nederbörd och ibland en del grundvatten, när regn faller på hårda ytor ökar sannolikheten för ytavrinning med högt flöde och med det vattnet kan föroreningar följa med som hamnar i recipienten eftersom generellt så renas inte dagvatten när det rinner i ledningar, vattendrag eller diken vidare till recipient. När regn faller på ytor med vegetation så blir det lägre flöde, då en del vatten stannar på växter eller blir upptagna av rötter samt infiltreras av jorden. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av vattenverksamhetsarbete : En studie om hur schaktarbete kan utföras effektivast i ett större vattendrag

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER