Sökning: "vattenfödsel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet vattenfödsel.

 1. 1. Barnmorskans uppfattning om vattenfödslar

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Rembeck; Katarina Fält; [2020-01-30]
  Nyckelord :vattenfödsel; vattenförlossning; barnmorska; förlossningsupplevelse; uppfattning;

  Sammanfattning : Background: In Sweden and worldwide the use of water birth is increasing and the request forthem is also growing. In 2019 water births are allowed in Sweden by the National Board ofHealth and Welfare but still they are not common, whereas four out of 21 countries practice water birth. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av vattenfödsel i Sverige : En webbaserad kartläggning av hinder och möjligheter att erbjuda vattenfödsel vid Sveriges samtliga förlossningskliniker

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Haag; Eva Bergström; [2020]
  Nyckelord :Kvinnocentrerad vård; Lågrisk-förlossning; Maktcentrerad vård; Totalundersökning; Vattenförlossning; Vårdenhetschefer;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga förekomst av samt hinder och möjligheter för tillämpning av vattenfödsel vid Sveriges förlossningskliniker. Metod: Tvärsnittsstudie med mixad metod. En webbaserad enkät skickades ut och besvarades av vårdenhetschefer på Sveriges samtliga 44 förlossningskliniker, vilket resulterade i en totalundersökning. LÄS MER

 3. 3. Att födas i vatten : konsekvenser för barnet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Nyström; [2016]
  Nyckelord :Waterbirth; Complications; Neonatal; Risks; Vattenfödsel; Komplikationer; Neonatal; Risker;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Vattenfödslar har förekommit i över 200 år och fick sitt genombrott på 1970-1980 talet, främst i Frankrike och Ryssland. Det finns ett flertal dokumenterade fördelar för kvinnan att bada under förlossningen såsom ett snabbare förlossningsförlopp, minskat behov av farmakologisk smärtlindring och minskad risk för instrumentell förlossning och kejsarsnitt. LÄS MER

 4. 4. Perinealbristningar vid vattenfödslar

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Garell Julin; [2016]
  Nyckelord :Perineal tears; Water birth; Midwife; Perineal management techniques; Suturing; Perinealbristningar; Vattenfödsel; Barnmorska; Perinealskydd; Suturering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Globalt sett drabbas cirka 70-80 procent av alla kvinnor av någon typ av bristning i underlivet när de föder sitt första barn och dessa skador kan orsaka både smärta och lidande. Det är av stor vikt att barnmorskor och obstetriker känner till det kvinnliga könsorganets anatomi så att både diagnostisering och handläggning av bristningar blir korrekt. LÄS MER