Sökning: "vattenintag"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet vattenintag.

 1. 1. Vallfoder till häst : skillnader mellan konserveringsmetoder och dess inverkan på hästens digestion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Lindahl; [2018]
  Nyckelord :digestionskanal; ensilage; grovfoder; ; hösilage; smältbarhet;

  Sammanfattning : Hästen är en gräsätare anpassad för att livnära sig på fiberrikt grovfoder. Färskt gräs eller konserverat vallfoder är därmed den viktigaste delen i hästens foderstat. Hö är det vanligaste vallfodret bland svenska hästhållare, men allt fler väljer att utfodra med inplastat vallfoder. LÄS MER

 2. 2. Mätsystem för en säkrare vandring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sarah Sadoon; [2018]
  Nyckelord :mätsystem; vattenmätning; flödesmätning; nivåmätning; vattensystem; vandring; flödessensor; nivåsensor; vattenintag; mekatronik;

  Sammanfattning : Idag finns det många böcker och utrustningar för att bidra till en säker färd i vildmark, men marknaden inom området har en stor potential för utveckling. Projektet har tagit fram två prototyper för att mäta vattenintaget vid en färd i vildmark med varningssignaler som visar när vattentillståndet är kritiskt och för att påminna användare att dricka vatten. LÄS MER

 3. 3. Individual drinking water intake of dairy cows in an AMS barn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Axegärd; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; automatic water bowl; water intake; milking production; feed and social factors; behavior;

  Sammanfattning : Today’s dairy cows have high requirements of nutrients and water to give a large milk production. Factors that under normal circumstances affect drinking behaviour are cow’s eating pattern, the temperature of the water, whether the water is supplied in a water bowl or a trough, the cows’ dominance order and if the water bowl is shared with other cows. LÄS MER

 4. 4. Påverkas hästens vattenintag av dricksvattenrening med Hippofix?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Folkeson; [2016]
  Nyckelord :Vattenkvalité; vattenkonsumtion; häst;

  Sammanfattning : Horses require water to thrive and maintain normal functions in the horse body. The quality of water could be a problem since many horses are offered water in buckets or barrels that are not cleaned and refilled often. Microorganisms could then decrease the hygienically quality of water. LÄS MER

 5. 5. Indirect estimation of feed intake in dairy cows on pasture based on urine volume or water consumption

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Towe Jansson; [2016]
  Nyckelord :mjölkko; bete; skattning; torrsubstansintag; vattenintag; urinvolym; kalium; mineraler; kreatinin; dairy cow; pasture; prediction; estimation; dry matter intake; water intake; urine volume; potassium; creatinine;

  Sammanfattning : There is a need to be able to estimate the feed intake of dairy cows on pasture. Since feed intake is correlated to factors such as the drinking water intake and urine volume, the possibility to estimate the pasture intake based on those parameters were investigated. LÄS MER