Sökning: "vattenkraft hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vattenkraft hållbar utveckling.

 1. 1. Complex Modeling and Analysis of the Energy Systems in Afghanistan with OSeMOSYS

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SABRINA SABELLA; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master's Thesis aimed to use quantitative analysis to explore dierent pathways for the sustainable development of Afghanistan. The Open Source Energy Modeling System (OSeMOSYS) was adopted to build an energy model of the country. LÄS MER

 2. 2. GERD: An appraisal

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Osman Eltom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe grandEthiopianRenaissanceDam,amajorhydropowerprojectlocatedintheBlueNilein Ethiopia,isprojectedtobecomeoneofthebiggestsourcesofhydroelectricpowerinAfricaby2022.Thescaleoftheprojectisburdenedwithaconsiderableenvironmentalandsocialload,the magnitudeofitsimpactdependingonafewkeydecisionsmadeduringtheinauguralstages. LÄS MER

 3. 3. Högvattenföring ochriskbedömning i svensk miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Edwin Andersson; William Gulding; [2019]
  Nyckelord :HBV; RCP; vattenkraft; Piteälven; dammsäkerhet; klimatförändring;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar utvärdera potentiella begränsningar inom vattenkraftsindustrin i relation till högvattenföring under ett skiftande klimat. Detta görs genom en litteraturstudie gällande lagar och föreskrifter, samt med en modellering av de flödesförändringar som uppstår i den övre delen av Pite älv i norra Sverige som en konsekvens av ett skiftande klimat. LÄS MER

 4. 4. Norgemodellen : En fallstudie av vattenkraftens hållbarhet på lokal nivå i Storfjord kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Valdemarsson; Lisa Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Norgemodellen; hållbar utveckling; konflikter; vattenkraft; Storfjord;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker den så kallade Norgemodellen i en norsk vattenkraftskommun, Storfjord, för att diskutera vattenkraftens lokala påverkan och förstå mer om inställningen till och konflikter kring vattenkraft. Teori kring konflikter inom hållbar utveckling diskuteras och analyseras med empirin erhållen från fem intervjuer med totalt sju personer. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Burkina Faso Electricity System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robert Karisa Masumbuko; [2019]
  Nyckelord :Electricity; Burkina Faso; LEAP; renewable energy; vulnerability; climate change; Elektricitet; Burkina Faso; LEAP; förnybar energi; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Burkina Faso like many other Least Developed Countries (LDC) in their quest for sustainable development has realized that for there to be meaningful economic and social progress, prioritizing resilience to impacts of climate change is critical. In its National Adaptation Plan, a decrease in average rainfall is forecasted in the order of 150 mm by 2025, in comparison to an average annual value of 798mm for the period 1991 to 2016, and an increase in average temperatures between 1° C - 2. LÄS MER