Sökning: "vattenkraft turbin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vattenkraft turbin.

 1. 1. Kostnader av frekvensreglering på en kaplanturbin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Victor Burström; Ahmed Kashwan; [2020]
  Nyckelord :Vattenkraft; Frekvensreglering; Slitage; Utjämning; Block Bootstrap; Variansanalys; Simulering;

  Sammanfattning : Spelplanen för energiproducenter kommer inom de kommande årtionden förändras och företagen kommer ställas inför stora utmaningar. Kärnkraften kommer att fasas bort till 2040 enligt ett Regeringsbeslut, något som kommer kräva en utbyggnad av de förnyelsebara energikällorna som vind- och solkraft. LÄS MER

 2. 2. Larmanalys för Vattenfall Vattenkrafts produktionsanläggningar längs Göta Älv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jimmy Augustsson; Kristoffer Printz; Erik Svensson; [2018]
  Nyckelord :Vattenkraft; elkraft;

  Sammanfattning : Vattenfall Vattenkraft AB äger 57 storskaliga vattenkraftanläggningar där den installerade effekten överstiger 10 MW. Detta arbete berör larm och dess hantering i de fyra anläggningarna längs Göta älv. LÄS MER

 3. 3. Utredning av pumpkraftverk i Skellefteälven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Elina Mikaelsson; [2017]
  Nyckelord :Vattenkraft; pumpkraftverk;

  Sammanfattning : El är en färsk vara, vilket innebär att det ständigt måste vara i balans mellan produktion och konsumtion. Vid tillfällen då det exempelvis blåser mycket och behovet av el är litet, blir det ett överskott av el. Detta överskott skulle kunna nyttjas till att lagra energi till perioder då behovet är större. LÄS MER

 4. 4. Kostnader orsakade av frekvensreglering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Magnus Holm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energibranschen i Sverige är under förändring och andelen intermittenta kraftslag ökar. Dessa kraftslag är svåra att styra över tid och därför ökar behovet av reglerkraft för att vidhålla nätstabiliteten. LÄS MER

 5. 5. A fatigue investigation in a Kaplan hydropower station operated in frequency regulating mode

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Aron Tapper; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the increase of intermittent power in the Nordic grid the need for frequency regulation increases. Hydropower has the ability to respond fast to frequency changes in the grid and is the power source mainly used to regulate the frequency in the Nordic grid. LÄS MER