Sökning: "vattenkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet vattenkraft.

 1. 1. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Izabel Nordlund; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; lokalinvånare; landsbygd; Lilla Lule älv; Letsi; industriell kolonisation;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 3. 3. Ökad lokal nytta av förnyelsebar energiproduktion med hybridkraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik

  Författare :David Beijner; [2018]
  Nyckelord :hybrid powerplant; wind turbine; hydroelectric power plant; pumped-storage hydroelectricity; hybridkraftverk; Sundsvall; vindkraftverk; vattenkraftverk; pumpkraftverk; vindkraft; vattenkraft; simulering; simuleringsprogram;

  Sammanfattning : Förnyelsebar och miljövänlig elproduktion är en förutsättning för det mer eller mindre miljömässigt positiva värdet hos de produkter och processer som förbrukar elenergi. Det räcker inte med att dessa produkter och processer är effektiva i sitt användande av el om denna el är producerad med icke förnyelsebara metoder. LÄS MER

 4. 4. Identifying Synergies and Trade-offs between the Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Sustainable Development Goals

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sandra Thengius; Olivia Preston; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development Goals; Hydroelectric power; Grand Ethiopian Renaissance dam; Synergies; Trade-offs; Globala Målen; Vattenkraft; Renässansdammen; Synergier; Målkonflikter;

  Sammanfattning : The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is a large hydropower project currently under construction in Ethiopia. Supposedly it will benefit the people of Ethiopia through an increased access to electricity, but it is also associated with complex political relations between Ethiopia and the neighbouring countries Egypt and Sudan. LÄS MER

 5. 5. Korttidsreglering inom Mälarenergis vattenkraftinnehav : Effektbidrag och miljömässiga konsekvenser i valda scenarion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Louise Nordlander Svensson; [2018]
  Nyckelord :Vattenkraft; Energi; Mälarenergi; Reglerkraft; Korttidsreglering; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Short term regulation, or hydropeaking, provides useful grid services and can be economically beneficial. However, hydropeaking is also associated with environmental impacts concerning flows and water levels. LÄS MER