Sökning: "vattenmätning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet vattenmätning.

 1. 1. IoT Framework for Water Monitoring Using the M-Bus Interface

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albert Asratyan; Mandar Joshi; [2019]
  Nyckelord :Smart water monitoring; Contiki-OS; Internet of Things IoT ; M-Bus; MQTT; 6LoWPAN; Smart vattenmätning; Contiki-OS; Sakernas Internet IoT ; M-Bus; MQTT; 6LoWPAN;

  Sammanfattning : Immense amounts of water are wasted daily, and it is as important as ever to optimize our water consumption, especially considering that today around 850 million people lack access to clean water. With the rise of the Internet of Things, creating a monitoring system for this purpose becomes easier, but there arises a problem of interfacing water meters to IoT capable devices. LÄS MER

 2. 2. Mätsystem för en säkrare vandring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sarah Sadoon; [2018]
  Nyckelord :mätsystem; vattenmätning; flödesmätning; nivåmätning; vattensystem; vandring; flödessensor; nivåsensor; vattenintag; mekatronik;

  Sammanfattning : Idag finns det många böcker och utrustningar för att bidra till en säker färd i vildmark, men marknaden inom området har en stor potential för utveckling. Projektet har tagit fram två prototyper för att mäta vattenintaget vid en färd i vildmark med varningssignaler som visar när vattentillståndet är kritiskt och för att påminna användare att dricka vatten. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en mättillsats till kökskran

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Björn Bergqvist; Johan Blomström; [2010]
  Nyckelord :Flödesgivare; Vattenkran; Volymmätning; Temperaturmätare; Produktutveckling; Designprocessen; Rendering; Skisser; Presentationsmodell;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar konceptutvecklingen av en mättillsats för vattenkranen i köket, vars grundfunktion är att mäta mängden vatten. Syftet med produkten är att ersätta dagens användande av decilitermått vid vattenmätning, då decilitermåttet fortfarande fyller sin funktion inriktar sig arbetet på att utnyttja modern teknik för att med innovativa funktioner hitta nya omedvetna behov. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering miljonprogrammet, en studie av Grönkullagatan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Daniel Ed; Douglas Sjögren; [2009]
  Nyckelord :miljonprogram; energieffektivisering; renovering; solfångare; ftx-system; fvp-system; tilläggsisolering; värmestyrning; individuell vattenmätning; individuell värmemätning; resurseffektiva kranar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the 1960:s the Swedish government approved a decision that led to the construction of about one million households during the years 1965-1975. Today these buildings are both deprived and suffer from high energy consumption. To address these problems individually is very expensive. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en ytmonterad fördelningsmätare som underlag för individuell debitering av vattenförbrukning i fastigheter

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Samuel Brikho; Staffan Forséll; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The master thesis, conducted at Metrima AB, concerns the development of a non-intrusivedistribution meter as a basis for individual tap water billing in apartments.The project is conducted in response to the market interest in individual tap water billing inapartments as an answer to environmental concerns regarding water consumption. LÄS MER