Sökning: "vattenmagasinering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vattenmagasinering.

  1. 1. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
    Nyckelord :skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

    Sammanfattning : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. LÄS MER