Sökning: "vattennivåhöjning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet vattennivåhöjning.

 1. 1. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

 2. 2. Dynerosion vid kraftiga stormar i Skanör-Falsterbo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Mikael Dunér; Axel Flodin Vacher; [2017]
  Nyckelord :Dune erosion; Skanör-Falsterbo; Modelling; Beach; Storms and high-water levels; XBeach.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Dune erosion during storms in Skanör-Falsterbo - simulations with the help of XBeach Authors: Mikael Dunér and Axel Flodin Vacher Supervisors: Professor Magnus Larson and Doctoral Student Björn Almström, Division of Water Resources Engineering at Lund Institute of Technology, Lund University. Presentation of problem: With a rising sea-level, because of the climate change, the risk of flooding in coastal regions is increasing. LÄS MER

 3. 3. Går det att generera ett hjälpmedel för att dimensionera vägtrummor?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Henrik Ådén; [2015]
  Nyckelord :avrinningsområde; underdimensionerad; skogsbilvägar;

  Sammanfattning : Every year the Swedish infrastructure is afflicted with more or less severe damages caused by water. The damages are often caused by flooding due to underdimensioned culverts. LÄS MER

 4. 4. Bebyggelseutveckling i det vattennära stadsrummet Göteborg - En fallstudie om behovet av planering kring klimatrelaterade risker i låglänta områden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Jonasson; Anna Blomqvist; [2012-09-12]
  Nyckelord :planering; bebyggelseutveckling; översvämningsproblematik; klimatförändring; Göteborg;

  Sammanfattning : Göteborg har ett geografiskt läge nära vattnet, vilket gör att en stor del av mänskligaaktiviteter sker i anslutning till vattnet. Med tiden har marken nära vattnet blivit allt merattraktiv för att anlägga bebyggelse för människor att bo och verka i. LÄS MER

 5. 5. Effekter av vattennivåförändringar i sjön Gästern

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Fyhr; [2008]
  Nyckelord :Torvuppflytning; sjörestaurering; vassdöd;

  Sammanfattning : Sjön Gästern ligger i Oskarshamns kommun och är hydrologiskt påverkad av sjösänkningar, den senaste fullbordades 1924. Efter det har sjön vuxit igen med bladvass (Phragmites australis). Sjön håller nu på att restaureras, genom att höja vattennivån förväntas ett vassavdöende så att större klarvattenytor återskapas. LÄS MER