Sökning: "vattenrenare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet vattenrenare.

 1. 1. Övervakning av desinfektionseffekt i vattenrenare för dialys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Söderlund Sundling; [2019]
  Nyckelord :A0; disinfection; water purification; dialysis; A0; desinfektion; vattenrenare; dialys;

  Sammanfattning : Dialys är en medicinteknisk teknik som används för att rena blod vid nedsatt njurfunktion. Dialysvätska är en viktig komponent i utrustningen. Syftet med examensarbetet var att utvärdera förbättrade rutiner för kvalitetskontroll av vattnet som används för tillredning av dialysvätskan. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av mjukvara som bevakar steriliseringseffekten i en vattenreningsanläggning för dialys

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Karlsson; [2019]
  Nyckelord :A0; konduktivitet; C#; dialys; vattenrenare;

  Sammanfattning : Dialys ersätter njurens funktion att rena blodet och att återställa kroppens elektrolytbalans. En viktig del inom dialys är vattenreningen och kvalitén på vattnet. För att avgöra kvalitén så används bakterieodling som metod och nackdelen med detta är det tar en lång tid att få provsvar. LÄS MER

 3. 3. Banan och bomullsgräs som vattenrenare : Undersökning av förmågan att adsorbera koppar och nickel

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Andreas Buhrgard; Rasmus Thunell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt banans (Musa paradisiaca) och bomullsgräs (Imperata cylindrica) förmåga att adsorbera koppar och nickel, samt konkurrensen mellan dessa metaller. Syftet med detta är att bidra till möjligheterna att utveckla billig och resurseffektiv teknik för rening av metallkontaminerat vatten i Uganda. LÄS MER

 4. 4. Våtmarken i människans tjänst : en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Axell Johansson; [2016]
  Nyckelord :våtmarker; vattenrening; ekosystemtjänster; vattenbuffert; dammar; våtmarksfilter;

  Sammanfattning : Vi människor har i alla tider använt oss av våtmarker i syfte att försörja oss. I våtmarker fann man mat, bränsle och vatten. På senare tid har man inom forskningen även upptäckt den potential dessa marker har som renare av vatten. LÄS MER

 5. 5. Water To Billions : Sekvenskonst i utformningen av ett internationellt informationsmaterial

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elin Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :informationsdesign; serier; kultur;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete hade jag i uppdrag att utforma och illustrera en broschyr om vattenrenaren Ingeson Water. Ingeson Water är en vattenrenare som har förmågan att avsalta och destillera saltvatten. Maskinen har intressenter från flera olika nationaliteter och ses som en lösning till det världsomfattande vattenbristproblemet. LÄS MER