Sökning: "vattenrening pappersbruk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vattenrening pappersbruk.

 1. 1. Förbättrad Slamavvattning : En analys av polymerdoseringens påverkan på sluttorrhalten

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joanna Björklund; [2019]
  Nyckelord :Vattenrening; akustisk spektroskopi; pappersbruk;

  Sammanfattning : Vatten som används av pappers- och massaindustrin måste renas och då bildas olika sorters slam. För avvattning av slam går det åt stora mängder kemikalier och processen är ofta kostsam. Dock är det en viktig process inom vattenreningen. LÄS MER

 2. 2. Avställning av luftad damm : Nedbrytning av organiskt material med hänsyn till årstidsvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Sara Selöfalk; [2006]
  Nyckelord :Vattenrening; Skogsindustri; Billerud AB; Gruvön; Luftad damm; Slam;

  Sammanfattning : Som följd av utökat tillstånd för produktion vid Billerud AB:s pappersbruk, Gruvön, i Grums har bruket byggt en ny avloppsreningsanläggning med flerstegsrening. Den tidigare reningsanläggningen, en luftad damm belägen i Ålviken i anslutning till Vänern, kommer därmed att stängas. LÄS MER