Sökning: "vattenrening processvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vattenrening processvatten.

 1. 1. Vattenrening i textilåtervinningsindustri : Reducering av nonylfenol, bromerade flamskyddsmedel och sulfat i re:newcells processvatten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Undin; [2020]
  Nyckelord :ozonering; MBBR; jonbyte;

  Sammanfattning : Kläder och textilier produceras och konsumeras i allt högre grad med stor påverkan på miljö, klimat och jordens resurser som följd. En attraktiv lösning på det är återvinning av kläder, vilket företaget re:newcell gör. LÄS MER

 2. 2. Kemiska och mikrobiella hot i ett återcirkulerande reningssystem : Undersökning av möjligheten att implementera ett reningssystem som återvinner processvatten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Björn Hansen; Pongthep Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Volvo CE; vattenrening; membranteknik; mikrobiologisk tillväxt; mikrobiell kontaminering; desinfektion;

  Sammanfattning : Detta arbetet är ett avhandlingsprojekt på kandidatnivå inom programmet Energi- och miljöteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. Projektets avsikt är att analysera möjligheten att installera ett reningssystem där processvattnet renas och återanvändas för ändamålets syfte. LÄS MER

 3. 3. St1 Refinery - Biotreater : Optimering och utvecklingsmöjligheter med hänseende till miljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kim Larsson; Emil Karlsson; [2018]
  Nyckelord :DNB; FFU; filterteknik; nitrifikation; slamflykt; vattenrening;

  Sammanfattning : Vatten är en viktig komponent för alla oljeraffinaderier, både för kylning och för själva destillationsprocessen. Vatten som har kommit i kontakt med olja, sulfider, kväveföreningar samt andra miljöfarliga ämnen, kallas processvatten och måste renas innan det släpps ut i recipient. LÄS MER

 4. 4. Analys och jämförelse av två pilotanläggningar med olika sammansättning av membran : Vid rening av processvatten från industri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Astrid Nygren; Robin Slättengren; [2017]
  Nyckelord :Avsaltning; LCC; Life Cycle Cost; Membran; Mörbylånga; Omvänd osmos; Processvatten; Ultrafilter; Vattenbrist; Vattenrening;

  Sammanfattning : Vattentillgången på Öland har under en lång tid varit mycket ansträngd och har kommit till en punkt då det inte längre är hållbart. För att nå en mer långsiktig lösning planerar Mörbylånga kommun med hjälp av Norconsult att bygga ett vattenreningsverk. LÄS MER

 5. 5. Vattenrening på Örtoftaverket - processvatten, rökgaskondensat och dagvattendammar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Monica Kaija; [2016]
  Nyckelord :fällningskemikalie; flockning; fällning; processvatten; Sorbacal; kvicksilver; tillsatsmedel; Rökgaskondensat; rökgasrening; flockningskemikalie; dagvattendammar; reningsgrad; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver optimering och analysering av Örtoftaverkets vatten till recipient i följande tre områden: • Processvattenreningen, fällning och flockning • Rökgaskondensatet, kvicksilverreduktion • Dagvattendammar, reningsgrad Processvattenreningens fällning och flockning var i behov av intrimning för att öka flockstorleken och –hållfastheten, och på så vis underlätta avskiljningen av metall och suspenderad substans. Två fällningskemikalier, järnkloriden PIX-111 respektive polyaluminiumkloriden PAX-XL60, testades i kombination med den anjoniska flockningspolymeren Superfloc A-1883RS. LÄS MER