Sökning: "vattenrening"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet vattenrening.

 1. 1. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 2. 2. An Industrial Perspective on Ultrapure Water Production for Electrolysis : A techno-economic assessment of membrane distillation for electrolysis - synergies, performance, costs, and value propositions

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Hampus Mässgård; Arvid Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainable development is one of the most important issues in todays’ industrial sector, and several markets are now looking for alternatives to fossil fuels. One of these solutions is hydrogen; a clean, easily combustible gas which can be used as fuel in several industrial processes, such as steel production and power generation. LÄS MER

 3. 3. Sustainable water treatment processes : Scenarios for a better environment in Håbo municipality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Oskar Trozell; Daniel Wiman; Elis Wiggins; Elin Stigenberg; Alva Bergström; Emilia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Drinking water treatment; Water treatment; Drinking water; Sustainable drinking water; Sustainable water treatment; Filtration; Water disinfection; Chemical reduction; Water treatment; Ultrafiltration; Ozone; Active carbon filtration; Infiltration; UV-radiation; Environment affection; vattenteknik; membran; Reningsteknik; filtrering; vattenrening; desinfektion; vattenreningsverk; dricksvatten; ozonering; kolfilter;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a vital part of our society and a basic human right. With an ever growing population and a decreasing quality of raw water, new methods need to be introduced to keep up with the demand for clean, biostable, and sustainable production of drinking water. LÄS MER

 4. 4. Hantering av mikroplaster i industriprocesser : En studie vid Sandvik Coromants skärtillverkning i Gimo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emil Fredricsson; Oscar Axelsson; Anna Winstedt; Anastasia Novikova; Disa Barkefors; [2021]
  Nyckelord :Mikroplast; industri; filter; vatten; utsläpp; vattenrening; miljö; plast;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks om Sandvik Coromants skärtillverkningsprocess i Gimo släpper ut mikroplaster och i sådana fall hur detta kan förhindras. Källan som utreds är de plastskärbärare som skären är placerade på under delar av tillverkningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Dissolved Air Flotation for Water Purification: With Focus on Floc Characteristics and PFAS

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Ludwig Löf; [2021]
  Nyckelord :Water treatment; Sedimentation; Flotation; PFAS; Zeta potential; Vattenbehandling; Sedimentering; Flotation; PFAS; Zeta potential;

  Sammanfattning : I detta projekt har experiment utförts med mål att förse kommunalförbundet Norrvatten med data som kan användas som underlag för beslutsfattande angående om deras fällningslinjer i vattenreningsprocessen ska köras i flotation eller sedimentering. För detta ändamål har koncentrationen av poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt karaktär av agglomererade partiklar (flockar) undersökts och jämförts mellan fällningslinjer som körs i olika konfigurationer. LÄS MER