Sökning: "vattenskadecentrum"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet vattenskadecentrum.

 1. 1. Vattensäkra kök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johanna Johansson; Patricia Lundin; [2017]
  Nyckelord :Vattenskador; Branschregler; Boverkets Byggregler BBR ; Köksleverantörer; Kök; Vattenskadecentrum och Säker vatten;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver vattenskador i kök. Statistik har tagits fram som visar orsaker och fördelningar av vattenskador i kök. Intervjuer har hållits med köksleverantörer och ett platsbesök på ett pågående husbygge har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Utredning av vattenskadetrender : Hur kan antalet vattenskador minskas?

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Lovisa Hjalmarsson; Ayna Aydogdyeva; [2015]
  Nyckelord :Water Damage; Water Damage trends; Vattenskadecentrum Water Damage Center ; industry regulations; bathroom; kitchens; water damage statistics; Vattenskador; vattenskadetrender; Vattenskadecentrum; branschregler; badrum; kök; vattenskadestatistik;

  Sammanfattning : Vatten är en av de vanligaste skadeorsaken i Svenska byggnader. Det inträffar 100 000 vattenskador varje år och dessa kostar 5-6 miljarder att åtgärda. LÄS MER

 3. 3. Industri standards in bathrooms. Past, present and future.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Henrik Oscarsson; [2015]
  Nyckelord :BKR; Byggkeramikrådet; GVK; Golvbranschens våtrumskontroll; Vattenskadecentrum; vattenskaderapport; våtrum; badrum; keramiska ytskikt; kakel; klinker; tätskikt; tätskiktssystem; ytskikt; fukt;

  Sammanfattning : Många badrum har idag ytskikt av keramiska material. Då dessa konstruktioner inte är vattentäta i sig själva har förändrade tvagningsvanor ställt ökade krav på badrummens tätskikt. LÄS MER

 4. 4. Orsaker och förebyggande åtgärder mot vattenskador i bostadskök

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Adam Hellstadius; Alexander Hero; [2014]
  Nyckelord :vattenskador; fuktskador; kök; villor;

  Sammanfattning : Med dagens teknikutveckling blir det allt vanligare med nya fräscha maskiner och bekvämligheter. I köket väljer fler och fler att ha diskmaskin, frys med ismaskin, kaffemaskin med mera. Detta leder till ökat antal vattenanslutningar i ett kök. LÄS MER

 5. 5. Vattenskador i småhus - En jämförelse med VASKA och dagens branschregler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Martin Hjalmarsson; Christian Israelsson Everhult; [2014]
  Nyckelord :vaska; säker vatten; säkra våtrum; bbv; vattenskadecentrum; vattenskador; vattenskadestatistik; branschregler; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water damages have been an expensive problem for Swedish house owners for many decades and costs society billions of Swedish kronor every year. In an attempt to reduce the number of water damages, and the severe consequences there off, a project called VASKA was launched in Umeå in 1987. LÄS MER