Sökning: "vattentillgång häst"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vattentillgång häst.

 1. 1. Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Vesterinen Artell; [2018]
  Nyckelord :kolik; häst; vattentillgång; rörelse; lösdrift; traditionell uppstallning;

  Sammanfattning : Kolik är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan innebära stora kostnader för hästägare. Som ett komplext, multifaktoriellt tillstånd har epidemiologiska studier haft svårt att fastställa individuella riskfaktorer bakom kolik. LÄS MER

 2. 2. Transport av hästar i Sverige - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Christoffer Sernert; [2014]
  Nyckelord :häst; transport; duration; enkät;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har antalet hästsportsevenemang ökat drastiskt, både internationellt och i Sverige. Det ökade antalet hästsportsevenemang visar på ett ökat intresse för hästsport och hästar vilket i sin tur föranlett en ökning i transport av häst. LÄS MER

 3. 3. Vätskeförlust och stressrespons i samband med transport och arbete hos hästar på två olika foderstater

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Karin Lannér; [2012]
  Nyckelord :häst; stress; glukos; foder; transport; vätskeförlust; osmolalitet; hematokrit; total plasmaproteinkoncentration;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGHästen är en utpräglad grovfoderätare som i det vilda spenderar större delen av sin vakna tid med att äta och söka föda. Dagens moderna sporthästar utfodras ofta med en lägre andel grovfoder och en högre andel kraftfoder för att täcka ett högt energibehov. LÄS MER