Sökning: "vattenvårdsprojekt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet vattenvårdsprojekt.

 1. 1. Strukturkalkningens effekt beroende på spridningstidpunkt, inblandningsdjup och kalkgiva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Johan Knutsson; [2018]
  Nyckelord :strukturkalk; kalkförsök; markstruktur; fosforläckage; näringsläckage;

  Sammanfattning : Structural liming is something that will positively affect the hard clay soil in theory. This work should demonstrate that it is also so in practice. The purpose of this work was to study the effect on soil struc-ture after spreading structure lime at different time, different incorporation depths and different rates. LÄS MER

 2. 2. Är LOVA ett effektivt styrmedel? En utvärdering av styrmedlet LOVA och dess arbete i Skåne län 2009-2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Henrik Thelander; [2015]
  Nyckelord :LOVA; Styrmedel; Övergödning; Miljömål; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is one of EUs most severe environmental problems. It is therefore of great importance that governments have well functioning environmental policy instruments to manage this problem and it is essential to assess these instruments. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av vattenvårdsprojekt - med fokus på övergödning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jenny Alsén; Linnéa Franzén; [2013]
  Nyckelord :Vattenmyndigheterna; miljösystemanalys; länsstyrelse; källfördelningsanalys; kväve; kommuner; indikatorer; Havs- och vattenmyndigheten; fosfor; avlopp; BalticSea2020; datainsamling; vattenvårdsprojekt; uppföljning; åtgärdseffekter; övergödning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Få heltäckande uppföljningar har genomförts för vattenvårdsprojekt. Forskning kring miljöförbättrande åtgärder i vattenvårdsprojekt pekar på ett behov av systematiserade och accepterade metoder för uppföljning av vidtagna åtgärder. LÄS MER