Sökning: "vattnets kvaliteter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vattnets kvaliteter.

 1. 1. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Älvstrandens badpark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Isabelle Petersson; [2018]
  Nyckelord :Badhus; badpark; bad; arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Älvstranden City Bath is located in the center of Gothenburg, by the river running through the city. The project is about studying the possibilities for bathing in the center of Gothenburg by designing recreational public spaces encouraging social activity. LÄS MER

 3. 3. Det rekreativa Säveåstråket : ett utforskande av sammanhang, atmosfär och process space i ett vattenlandskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Lo Gillefalk; [2018]
  Nyckelord :Säveån; vattenlandskap; vattendrag; åstråk; rekreation; gestaltning; design research; transekt; travelling transect; platsspecifik; process space;

  Sammanfattning : Säveån är en av Göteborgs större åar och har historiskt varit viktig för stadens industrier. Idag är den dock mer eller mindre otillgänglig och osynlig i stadsväven. LÄS MER

 4. 4. Att ge en plats ny mening : ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Linnersten; [2017]
  Nyckelord :kaj; stråk; plats; Kaj 24; platsspecifik design; platsanalys; hamnomvandling; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att utifrån fysiska, immateriella och dynamiska strukturer undersöka en befintlig kaj i Malmö, för att sedermera ge platsen förutsättningar till en ny mening i staden genom ett gestaltningsförslag. Med stöd i ett analytiskt ramverk och samtida stadsutvecklingsteorier undersöks platsens kvaliteter och problem. LÄS MER

 5. 5. Tryckta Texturer : Färgade Floder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :EVELINA TUFVESSON; [2013]
  Nyckelord :Textildesign; Mönster; Digitaltryck; Skissteknik; Textiltryck; Metervara;

  Sammanfattning : Tryckta Texturer – Färgade Floder, är ett lekfullt undersökande i hur man kan skapa mönster med illusioner av struktur på textil. Inspiration till projektet hämtas i vattnets böljande former, dess färgskiftningar och blanka yta. LÄS MER