Sökning: "vattnets potential"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden vattnets potential.

 1. 1. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Biologisk avskiljning av järn och mangan vid dricksvattenproduktion : Reningskapacitet i pilotfilter med HUFO-diskar och kalcedonmassa

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Alan Saleh; [2021]
  Nyckelord :Dricksvattenrening; pilotfilter; kalcedon; HUFO-disk; biologisk oxidation; järn och mangan i dricksvatten; mognadstid; råvattenkvalitet;

  Sammanfattning : Människan har påverkat klimatet på ett negativt sätt genom olika sorters aktiveter vilket lett till att en global uppvärmning är på gång. Temperaturen på jorden kommer därmed att förändras vilket i sin tur kommer leda till en förändring i vattnets kretslopp. LÄS MER

 3. 3. Ensuring Safety and Security in the Era of Digital Water : A qualitative study on the implications following the digital transformation of the Swedish water industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SARAH BJÄRKBY; FRIDA VÄRNLUND; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; Water 4.0; Water utilities; Swedish water industry; Critical infrastructure; Safety and security; Resilience; High reliability organizations; Digitalisering; Vattensystem; Water 4.0; VA-bolag; Svenska vattenindustrin; Kritisk infrastruktur; Säkerhet; Resiliens; High reliability organizations;

  Sammanfattning : As water systems are critical infrastructures, their continuous service is essential for maintaining vital functions of society. During the past decades, a number of severe global challenges have put increasing pressure on the water systems, threatening the quality and availability of water. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av falsvärmesystem i vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Hanna Bäck; [2021]
  Nyckelord :Falsvärme; Utskovsluckor; Isfrihållning; Energieffektivisering; Vattenkraftverk;

  Sammanfattning : För att undvika att dammluckor vid vattenkraftverk fryser fast under vintern är det vanligt med värme kring luckorna där uppvärmningen sköts av ett falsvärmesystem. Falsvärmesystemen saknar energimätning men har med sin relativt höga installerade effekt antagits ha en betydande inverkan på den interna energianvändningen. LÄS MER

 5. 5. Modelling Competitive Sorption of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) to Soil and Sorbents

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Linnea Georgii; [2021]
  Nyckelord :PFAS; modelling; competitive sorption; adsorption; isotherms; PFAS; modellering; konkurrenseffekter; adsorption; isotermer;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) have become contaminants of increasing concern to society due to the contamination of drinking water and the ecosystem. A better understanding of the sorption and transport of PFASs in soil systems is urgently needed, however there have been few studies dedicated to investigating competitive sorption among PFASs, and there is no available model to model such effects. LÄS MER