Sökning: "vd byte aktiekurs"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vd byte aktiekurs.

 1. 1. En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden : Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Ahlqvist; Niklas Örn; [2019]
  Nyckelord :CEO change; Event study; Abnormal return; Effective Market Hypothesis; Stock price; Market Reaction.; VD-byte; eventstudie; onormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; aktiekurs; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019 – juni Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion. LÄS MER

 2. 2. Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diyar Tasar; Rami Dyab; [2018]
  Nyckelord :change of CEO; Event study; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; VD-byten; Eventstudie; Effektiva marknads hypotesen; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. LÄS MER

 3. 3. Vd - byte : Marknadens reaktion vid tillkännagivandet av en manlig respektive kvinnlig vd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Vu Luu; Tomas Villacrez Ramos; [2017]
  Nyckelord :Vd-byte; Eventstudie; Aktiekurs; Kumulativ abnormal avkastning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vd-bytets påverkan på aktiepriset : en eventstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Bårdh; Risto Teerikoski; [2016]
  Nyckelord :Eventstudie; Abnormal avkastning; Stockholmsbörsen; Vd-byte;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur tillkännagivandet av ett byte av verkställande direktör påverkar bolagets aktiekurs samt vilka bakomliggande faktorer som har en påverkan på denna reaktion. Undersökningen har genomförts med hjälp av en eventstudie där den abnormala avkastningen till följd av 582 vd-byten som skett i aktiebolag  noterade på börsen Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2001 och 2015. LÄS MER

 5. 5. Marknadens talan : En eventstudie om marknadens reaktion när företag byter VD

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonna Birgersson; Silvia Nguyen; [2015]
  Nyckelord :CEO; share price; capital market; stock exchange; Nasdaq Stockholm; event study; hypothesis test; efficient market hypothesis; agent theory; corporate governance; VD; aktiekurs; kapitalmarknad; aktiemarknad; Nasdaq Stockholm; eventstudie; hypotestest; effektiva marknadshypotesen; agentteorin; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to investigate how the market reacts to a change of CEO and if the impact on the share price is different when a company changes founder-CEO compared to a non founder-CEO. We chose to write about this type of phenomenon mainly because we see that CEOs today are replaced more frequently than before. LÄS MER